Zmenu smernice EÚ o vode odmieta 300-tisíc Európanov vrátane Slovákov

368061_voda_ilustraa na foto 676x351.jpg

BRATISLAVA 20. februára (WebNoviny.sk) – Viac ako 300-tisíc Európanov vrátane Slovákov podporilo požiadavku, aby Európska komisia nemenila podobu Rámcovej smernice o vode, ktorá od roku 2000 prispieva k zlepšovaniu kvality vôd v krajinách Európskej únie. Podporiť túto požiadavku môže verejnosť do 2. marca.

Kampaň s názvom #ProtectWater

Na Slovensku kampaň s názvom #ProtectWater (Chráň vodu) koordinujú organizácie WWF Slovensko a SOS/BirdLife Slovensko.

Smernica o vode v súčasnosti prechádza plánovanou revíziou, 100 európskych mimovládnych organizácií však vyzvalo Európsku komisiu k zachovaniu tohto európskeho zákona, ktorý chráni rieky, potoky, jazerá, mokrade i podzemné vody.

Smernica zaväzuje krajiny EÚ zhodnotiť stav svojich povrchových a podzemných vôd a vrátiť im dobrý ekologický stav. Ako informuje Svetový fond na ochranu prírody (WWF) Slovensko, Rámcová smernica o vode v súčasnej podobe je veľmi dobrý nástroj na ochranu vôd v Európe, a je len na členských krajinách, ako ju efektívne využívať.

Pravidlá poľnohospodárskej politiky

V kampani európski ochranári upozorňujú, že kvalitu vody, vodné zdroje a zásoby pitnej vody ohrozuje najmä intenzívne poľnohospodárstvo.

Požadujú, aby sa vysoký štandard ochrany vôd odrazil aj v pravidlách európskej poľnohospodárskej politiky. Nadmerné využívanie pesticídov a hnojív, odpad z podnikov živočíšnej výroby či nadmerná spotreba vody totiž vážne ohrozujú vodné ekosystémy.

Podľa WWF Slovensko by štáty pri stavu hodnotení vôd nemali prihliadať len na to, ako sú znečistené, ale aj na to, ako silne sú pozmenené rôznymi, najmä vodohospodárskymi zásahmi. Ide predovšetkým o výstavbu hatí, malých vodných elektrárni, priehrad, ale aj úpravy v rámci protipovodňových opatrení.

Členské štáty EÚ neprijali opatrenia

Až 60 percent európskych vôd nie je v dobrom stave, pretože členské štáty povoľujú činnosti, ktoré poškodzujú životné prostredie, ako je regulácia a úprava tokov, výstavba priehrad a nevhodné opatrenia v poľnohospodárstve. Na Slovensku nie je v dobrom stave asi polovica vodných tokov.

Rámcová smernica o vode je jedným z najprogresívnejších environmentálnych zákonov EÚ, členské štáty EÚ však zlyhávajú v jej implementácii. Neprijali totiž potrebné opatrenia, ktoré by stav európskych vôd zlepšili. Počet sladkovodných druhov živočíchov a rastlín od roku 1970 poklesol až o 83 percent.

Na Slovensku je ohrozených až 70 percent druhov rýb, všetky druhy obojživelníkov, takmer 92 percent druhov plazov, 46 percent hniezdiacich druhov vtákov a 69 percent druhov cicavcov. Prostredníctvom kampane #ProtectWater preto organizácie vrátane WWF Slovensko žiadajú členské štáty, aby zabezpečili dôsledné dodržiavanie smernice o vode, ktoré povedie k zlepšeniu stavu vôd.

Viac k témam: kampaň #ProtectWater (Chráň vodu), SOS/Birdlife Slovensko, voda, WWF Svetový fond na ochranu prírody
Zdroj: Webnoviny.sk – Zmenu smernice EÚ o vode odmieta 300-tisíc Európanov vrátane Slovákov © SITA Všetky práva vyhradené.

20. februára 2019