Vláda sa o vyšších koncesiách pre RTVS nedohodla

Návrh ministerstva kultúry na zvýšenie úhrad za služby verejnosti poskytované Rozhlasom a televíziou Slovenska vychádza z programového vyhlásenia vlády a v júni vyvolal koaličný spor.

BRATISLAVA 17. augusta (WebNoviny.sk) – Vláda prerušila rokovanie o novele zákona zvyšujúcej koncesionárske poplatky za vysielanie Rozhlasu a televízie Slovenska (RTVS).

Návrh novely pred prázdninami vyvolal spor medzi ministrom kultúry Marekom Maďaričom a koaličnou Slovenskou národnou stranou (SNS). K novele prišlo vyše 170 pripomienok, 85 predkladateľ neakceptoval, a to vrátane zásadných. Návrh novely sa na rokovanie kabinetu dostal s rozporom s Ministerstvom financií SR, Republikovou úniou zamestnávateľov (RÚZ), Združením miest a obcí Slovenska a s čiastočným rozporom s verejnosťou.

Odporúčame:

Kotlebove hliadky budú nezákonné, extrémizmus postihovanejší

Minister Brecely bude možno na poslednom rokovaní vlády

Časť penzistov dostane príplatok k vianočnej dávke

Po letnej prestávke čaká ministrov hlasovací maratón

Stranu Sieť opustilo päť poslancov, chcú spoluprácu s Mostom

SNS nepodporí zvýšenie koncesií, ako navrhuje rezort kultúry

Postoj Danka sa nezmenil

Koaličná SNS v júni uviedla, že zvýšenie koncesií podporia po diskusii a systémových zmenách vo verejnoprávnej televízii a rozhlase. Šéf národniarov Andrej Danko tvrdil, že jeho strane pri tejto téme nejde o zvyšovanie politickej ceny SNS či jej vplyvu v Rozhlase a televízii Slovenska (RTVS). Minister Maďarič následne pohrozil, že ak návrh na zvýšenie koncesií neprejde, podá demisiu. Postoj Andreja Danka k predloženej novele sa počas leta nezmenil. Ako predseda SNS povedal v utorok 16. augusta na tlačovej besede, SNS nepodporí zvýšenie koncesionárskych poplatkov vo vláde ani v parlamente. Danko vidí v činnosti RTVS veľké rezervy. Minister kultúry Marek Maďarič novelu a tiež postoj predsedu SNS pred rokovaním vlády nekomentoval.

Novela zákona o úhrade za služby verejnosti poskytované Rozhlasom a televíziou Slovenska navrhuje zvýšiť od januára 2017 koncesionársky poplatok pre domácnosti zo súčasných 4,64 eura na 7 eur. Od sedem do 697 eur za mesiac by mali platiť zamestnávatelia, a to v závislosti od počtu zamestnancov. Sadzba by sa mala podľa prepracovaného návrhu novely každé štyri roky valorizovať v závislosti od priemernej miery inflácie meranej indexom spotrebiteľských cien. Pôvodne sa navrhovalo, aby primeranosť výšky tzv. koncesií posudzovala Komisia pre hodnotenie financovania verejnoprávneho vysielania, ktorú ministerstvo kultúry plánovalo vytvoriť ako svoj poradný orgán.

V sedemčlennej komisii mali byť odborníci z oblastí televízneho vysielania, rozhlasového vysielania, technického zabezpečenia programovej služby a technologického rozvoja, tvorby a výroby slovenských audiovizuálnych diel, tiež právnik, audítor a ekonóm. Úlohou komisie malo byť najmä vypracovanie správy o finančnej situácii RTVS. Súčasťou tejto správy malo byť aj stanovisko k tomu, či je vzhľadom na finančnú situáciu RTVS potrebné meniť výšku sadzby úhrady. Výška úhrad sa pôvodne mala prehodnocovať každé dva roky a mala odrážať „celkový vývoj nákladov v mediálnej oblasti, ale aj hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť vynakladania finančných prostriedkov RTVS, ako aj mnohé ďalšie faktory„.

Novela má za cieľ finančne stabilizovať verejnoprávne vysielanie

Cieľom navrhovanej právnej úpravy je taktiež rozšíriť okruh osôb oslobodených od platenia poplatku, a to o príjemcov pomoci v hmotnej núdzi a osoby spoločne posudzované s príjemcom pomoci v hmotnej núdzi. Tí podľa platnej právnej úpravy platili polovičnú sadzbu úhrady. Novela by mala znížiť aj administratívnu záťaž platiteľov úhrady. V novele sa hovorí tiež o tom, že by mal pribudnúť tretí kanál a bohatší obsah.

V predkladacej správe sa upozorňuje, že výška koncesionárskeho poplatku sa na Slovensku nemenila od roku 2003 a financovanie verejnoprávneho vysielania je poddimenzované. Ministerstvo kultúry v materiáli pripomína, že v programovom vyhlásení na roky 2016 – 2020 sa vláda zaviazala prijať také legislatívne opatrenie, ktoré poskytne RTVS „stabilné a primerané finančné zabezpečenie plnenia jej zákonných úloh prostredníctvom optimalizácie výšky úhrady za služby verejnosti„.

Práve predložená novela podľa rezortu kultúry má za cieľ finančne stabilizovať verejnoprávne vysielanie na Slovensku, zaviesť nezávislý a transparentný systém stanovovania úhrady a poskytnúť poslucháčom a divákom obsahovú protihodnotu za zvýšené úhrady.

Rezort financií nechce dotovať inštitúciu zo štátneho rozpočtu

Proti zvýšeniu koncesií sa okrem iných vyslovila Republiková únia zamestnávateľov aj Združenie podnikateľov Slovenska. Mechanizmus financovania RTVS by sa mal kompletne zmeniť aj podľa Slovak Business Agency. Ministerstvo financií predložilo k materiálu zásadnú pripomienku, ktorá nebola akceptovaná. Rezort financií v súvislosti so zvýšením nezávislosti RTVS a posilnením jej verejnoprávneho charakteru žiada návrh prepracovať tak, aby na základe zvýšenia vlastných príjmov inštitúcia nebola dotovaná zo štátneho rozpočtu.

RTVS je totiž dotovaná zo štátneho rozpočtu podľa zákona o RTVS prostredníctvom tzv. Zmluvy so štátom. Zmluva so štátom sa uzatvára medzi RTVS a SR, zastúpenou MK SR, na päť rokov a financie cez ňu poskytnuté slúžia najmä na výrobu a vysielanie nových pôvodných programov vo verejnom záujme, ďalej na účelové investičné projekty a na zabezpečenie vysielania do zahraničia. Nezaradený poslanec Miroslav Beblavý predkladal pripomienku, v ktorej vyjadrili zásadný nesúhlas s navrhovaným zvýšením koncesií. Ako dôvod uviedol predovšetkým to, že takýto systém úhrad nie je sociálne spravodlivý, keď úplne rovnakú sadzbu úhrad platí osoba s minimálnou mzdou a osoba s nadštandardnými príjmami. Žiada preto zavedenie financovania RTVS fixným percentom zo štátneho rozpočtu, čo bude predstavovať zvýšenú mieru solidarity.

Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.

17. augusta 2016