Ústavný súd zatiaľ rozhodol v 14 návrhoch o súlade predpisov

Rozhodovanie o súlade právnych predpisov je kľúčová kompetencia ústavného súdu ako nezávislého súdneho orgánu ochrany ústavnosti.KOŠICE 7. augusta (WebNoviny.sk) – Ústavný súd Slovenskej republiky (ÚS SR) rozhodoval v prvom polroku tohto roka o 14 návrhoch na posúdenie súladu právnych predpisov s ústavou a medzinárodnými zmluvami ratifikovanými Slovenskou republikou.

Plénum ÚS SR nálezom meritórne rozhodlo o piatich návrhoch, ďalších šesť návrhov bolo uznesením prijatých na ďalšie konanie a návrh o súlade zákona o pozemných komunikáciách (tzv. cestný zákon) bol zamietnutý. V jednom prípade došlo k spojeniu dvoch návrhov a jeden návrh bol uznesením zastavený.

Odporúčame:

Špecializovaný trestný súd rozhodne o novom konaní pre Piťa

Súd z piatich rozhodnutí v troch prípadoch vyslovil nesúlad namietaných ustanovení s ústavou a v dvoch prípadoch považoval namietané právne úpravy za súladné s ústavou. „Ústavný súd rozhodovaním o súlade právnych predpisov nestojí ani v politickej koalícii, ani v politickej opozícii proti Národnej rade SR, prezidentovi, vláde či ostatným účastníkom konania, ale len v súlade s princípom deľby moci si plní svoju povinnosť, ktorou je ochrana ústavnosti,“ uviedla k rozhodnutiam ÚS SR jeho predsedníčka Ivetta Macejková.

Rozhodovanie o súlade právnych predpisov je kľúčová kompetencia súdu ako nezávislého súdneho orgánu ochrany ústavnosti. Návrh na začatie konania môže podať najmenej pätina poslancov Národnej rady Slovenskej republiky (NR SR), prezident, vláda, verejný ochranca práv, generálny prokurátor, súdy v súvislosti so svojou rozhodovacou činnosťou a predseda Súdnej rady SR vo veciach súladu právnych predpisov týkajúcich sa výkonu súdnictva.

V prvom polroku ÚS SR rozhodoval o ôsmich návrhoch poslancov NR SR a po dvoch návrhoch od súdov, verejnej ochrankyne práv a generálneho prokurátora. Za úvodných šesť mesiacov tohto roka bolo ústavnému súdu doručených osem návrhov súdov, dva návrhy poslancov parlamentu, dva návrhy generálneho prokurátora a jeden návrh verejnej ochrankyne práv.

Agentúru SITA informovala hovorkyňa Ústavného súdu SR Anna Pančurová.

Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.

7. augusta 2016