Ústavný súd v prechodnom období nebude prejednávať veci v pôsobnosti pléna

398172_ustavny sud 676x416.jpg

KOŠICE 20. februára (WebNoviny.sk) – Ústavný súd Slovenskej republiky (ÚS SR) nebude počas prechodného obdobia, keď musí pracovať pre nedostatok zvolených sudcov iba v jednom senáte, rozhodovať o veciach, v ktorých je príslušné rozhodovať jeho plénum.

Kým sa neujmú funkcie noví sudcovia, tak nebude rozhodovať napríklad o ústavnosti a zákonnosti volieb, o dojednaných medzinárodných zmluvách či súlade zákonov s ústavou a ústavnými zákonmi. Vyplýva to z vyhlásenia ÚS SR k jeho fungovaniu.

Predsedníčkou senátu Baricová

Ako Ústavný súd SR informoval, pred koncom 12-ročného funkčného obdobia deviatich z 13 sudcov prijal minulý týždeň dodatok k rozvrhu práce. Z neho vyplýva, že počas prechodného obdobia vykonáva svoju právomoc a pôsobnosť rozhodovaním v senátnych veciach.

Ústavný súd má od 17. februára jeden senát, ktorý pracuje v zložení Jana Baricová, Miroslav Duriš, Jana Laššáková a Mojmír Mamojka. Predsedníčkou senátu je sudkyňa Jana Baricová. V prechodnom období sa každému zo štyroch sudcov prideľuje 1/13 nových vecí.

Nad rámec uvedeného limitu im možno prideliť aj naliehavé veci patriace do rozhodovacej pôsobnosti senátu, o ktorých rozhodnutie neznesie odklad. Ide napríklad o rozhodovanie o sťažnostiach maloletých, či o sťažnostiach osôb vo výkone väzby. O pridelení takýchto prípadov rozhoduje podľa zákona pri neprítomnosti predsedu a podpredsedu súdu vekom najstarší sudca.

Výklady ústavy alebo ústavného zákona

Z rozšíreného stanoviska k dodatku rozvrhu práce ďalej vyplýva, že počas prechodného obdobia nebude súd rozhodovať vo veciach, v ktorých rozhoduje plénum ÚS SR.

Ide najmä o súlad zákonov, ale aj nariadení vlády, záväzných právnych predpisov ministerstiev a ostatných orgánov štátnej správy s ústavou. Týka sa to aj rozhodovania o ústavnosti a zákonnosti volieb prezidenta, volieb do Národnej rady SR, do orgánov územnej samosprávy a volieb do Európskeho parlamentu.

Rozhodovať sa nebude ani o výklade ústavy alebo ústavného zákona a posudzovať sa nebude ani súlad dojednaných medzinárodných zmlúv, na ktoré je potrebný súhlas Národnej rady Slovenskej republiky, s ústavou alebo ústavným zákonom.

Prípady vylúčenia sudcov

Počas prechodného obdobia budú na veciach, ktoré by pri regulárnom obsadení ústavného súdu pripadli deviatim nevymenovaným sudcom, pracovať súdni poradcovia, ktorí sú štátnymi zamestnancami v Kancelárii ÚS SR. Robiť budú analýzy podaní a prípravu podkladov na rozhodnutie ústavného súdu v rozsahu, ktorý nevyžaduje procesné úkony.

Dodatok k rozvrhu práce rieši aj prípady vylúčenia sudcov. Prijatý rozvrh práce ÚS SR platí, kým nový rozvrh práce neprijme plénum vytvorené na základe vymenovania a ujatia sa funkcie nových sudcov ústavného súdu vymenovaných namiesto sudcov, ktorých funkčné obdobie sa skončilo v sobotu 16. februára. V tento deň sa tiež prestalo s prideľovaním nových vecí sudcom, ktorých funkčné obdobie sa skončilo.

Súd v skončenom treťom funkčnom období prijal 148 941 podaní, z ktorých vybavil 148 256. Zvyšných 685 sťažností a návrhov je nevybavených, pričom 257 z týchto vecí je pridelených sudcom, ktorí pokračujú vo výkone funkcie. Z celkového počtu nevybavených podaní je 23 podaní, v ktorých je príslušné rozhodovať plénum ÚS SR.

Viac k témam: Ústavný súd SR, voľba ústavných sudcov
Zdroj: Webnoviny.sk – Ústavný súd v prechodnom období nebude prejednávať veci v pôsobnosti pléna © SITA Všetky práva vyhradené.

20. februára 2019