Ukončenie nájmu lesných pozemkov zo zákona sa zrejme zmení, môžu za to problémy z praxe

404303_gettyimages 833383408 676x451.jpg

BRATISLAVA 27. februára (WebNoviny.sk) – Vláda v stredu na svojom rokovaní schválila novelu zákona o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku.

Nájomný vzťah zo zákona

Novelou zákona sa má zmeniť znenie upravujúce ukončenie nájmu lesných pozemkov zo zákona a postup povinných a oprávnených osôb v tomto procese.

Súčasťou legislatívneho návrhu je aj návrh vykonávacieho predpisu, ktorý umožní jednoducho a exaktne určiť výšku nájomného k lesnému pozemku. Novela zákona by mala byť účinná od 1. júla tohto roka.

Schválená novela zákona vládou upravuje niektoré ustanovenia zákona o pôde, ktorý v čase jeho vzniku (účinnosť od 24. júna 1991) určil, že nadobudnutím jeho účinnosti vzniká k poľnohospodárskej pôde a k lesným pozemkom „nájomný vzťah zo zákona“.

Zmení sa znenie niektorých paragrafov

„Nesúlad medzi zákonom o lesoch a podmienkami zákona o pôde viažuci sa k spôsobu ukončenia nájmu zo zákona k lesným pozemkom spôsobuje v praxi množstvo problémov. Predloženým návrhom novely zákona o pôde sa mení znenie niektorých paragrafov upravujúce ukončenie nájmu lesných pozemkov zo zákona a postup povinných a oprávnených osôb v tomto procese,“ uviedlo ministerstvo pôdohospodárstva SR v predkladacej správe.

Novela zákona určuje aj povinnosť vydania všeobecne záväzného právneho predpisu na určenie výšky nájomného za „nájom zo zákona“. Súčasťou materiálu je aj návrh takéhoto predpisu, ktorý umožní jednoducho a exaktne určiť výšku nájomného k lesnému pozemku.

Viac k témam: nájom lesných pozemkov
Zdroj: Webnoviny.sk – Ukončenie nájmu lesných pozemkov zo zákona sa zrejme zmení, môžu za to problémy z praxe © SITA Všetky práva vyhradené.

27. februára 2019