Trápi vás obezita? Tento zákrok vám môže pomôcť

Zámerné zmenšenie žalúdka je podľa slovenských odborníkov z dlhodobého pohľadu užitočné nielen pre pacienta, ale aj efektívne pre zdravotníctvo. Od roku 2010 sa pre zmenu v spôsobe uhrádzania úkonu všal bariatrické výkony robia len sporadicky.BRATISLAVA 21. mája (WebNoviny.sk) – Viac ako 60 percent slovenskej populácie má nadváhu alebo obezitu. Upozornili na to slovenskí odborníci. Ako uviedli, ide o vážny zdravotný problém, ktorý je potrebné riešiť. Jednou z možností je aj bariatrický zákrok.

„Obezita so svojimi komplikáciami predstavuje nesmiernu socio-ekonomickú záťaž pre spoločnosť, skracuje očakávanú dĺžku života a negatívne ovplyvňuje jeho kvalitu,“ uviedla predsedníčka Obezitologickej sekcie Slovenskej diabetologickej spoločnosti Ľubomíra Fábryová. „Obezita je u nás chybne posudzovaná ako ‘estetický’ nedostatok, a nie ako vážne chronické ochorenie,“ upozornila.

Liečba obezity zdĺhavý a náročný proces

Liečba obezity je podľa odborníkov zdĺhavý a náročný proces, ktorý vyžaduje spoluprácu pacienta s lekármi viacerých špecializácií. „Pacient s morbídnou obezitou je zväčša zároveň diabetik s vysokým krvným tlakom ohrozený ďalšími pridruženými ochoreniami. Nie je efektívne, ak sa lieči jeden problém oddelene od ďalších,“ vysvetlil predseda Slovenskej diabetologickej spoločnosti Emil Martinka.

V prípade, že konvenčná liečba neprináša úspechy, môžu lekári pristúpiť aj ku chirurgickému výkonu, pri ktorom dochádza k zámernému zmenšeniu žalúdka.

„Bariatrický zákrok je chirurgický zásah určený pre pacientov, u ktorých zlyhala klasická liečba zacielená na zníženie hmotnosti. Princípom operácie je reštrikcia príjmu potravy pasážou žalúdka,“ uviedol Pavol Holéczy, ktorý sa dlhodobo venuje problematike chirurgickej liečby morbídnej obezity.

„Chirurgický zákrok prináša obéznym pacientom stratu hmotnosti, a tým aj ústup viacerých zdravotných ťažkostí. Zlepšuje ich kvalitu života, efektívne redukuje respiračné problémy, zlepšuje spánok. Najnovšie výskumy preukazujú, že sa vďaka zmene metabolických procesov po operácii zlepšuje aj liečba sprievodných ochorení ako je diabetes mellitus,“ dodal.

Pre zmenu v spôsobe uhrádzania sa bariatrické výkony robia len sporadicky

V bývalej Československej republike sa bariatrické chirurgické zásahy využívali už v 70. rokoch. Na Slovensku sa v rokoch 1997 až 2010 vykonalo viac ako štyristo bariatrických výkonov, medzi ktorými dominujú resekčné výkony.

Od roku 2010 sa pre zmenu v spôsobe uhrádzania úkonu bariatrické výkony robia len sporadicky. Štúdie pritom podľa odborníkov ukazujú, že táto liečba je z dlhodobého pohľadu nielen užitočná pre pacienta, ale aj efektívna pre zdravotníctvo, pretože pacient následne potrebuje omnoho menšiu lekársku starostlivosť a farmakoterapiu, ako v stave morbídnej obezity s komorbiditami pred operáciou.

Ako tiež odborníci vyhlásili, je dôležité, aby aj slovenskí pacienti mali k dispozícii také postupy, ktoré im umožnia lepší život a zároveň budú predstavovať menšiu nákladovú záťaž na liečbu obezity a s ňou súvisiacich ochorení. Slovenskí špecialisti sú podľa nich na takéto zákroky pripravení.

Informácie agentúre SITA poskytla PR manažérka spoločnosti Snowball Communications Katarína Gudiaková.

Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.

21. mája 2016