Štrajkovú štafetu preberú v pondelok vysokoškolskí učitelia

K štrajku sa na internetovej stránke hlásia učitelia zo 14 vysokých škôl. BRATISLAVA 14. februára (WebNoviny.sk) – Od pondelka 15. februára vstupujú do štrajku vysokoškolskí učitelia. Preberajú tak štrajkovú štafetu od učiteľov v materských, základných a stredných školách, keďže Iniciatíva slovenských učiteľov v pondelok štrajk preruší a prejde do štrajkovej pohotovosti. Vysokoškolskí učitelia sa do štrajku registrujú na internetovej stránke Iniciatívy slovenských učiteľov www.isu.sk. Zatiaľ sa k nemu hlásia učitelia zo 14 vysokých škôl, pričom ako zapojené sú na stránke označené vysoké školy, na ktorých je do štrajku registrovaný aspoň jeden zamestnanec.

V zozname zapojených vysokých škôl sú Ekonomická univerzita v Bratislave, Prešovská univerzita v Prešove, Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Slovenská technická univerzita v Bratislave, Trnavská univerzita v Trnave, Univerzita Komenského v Bratislave, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Vysoká škola múzických umení v Bratislave, Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave, Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave a Žilinská univerzita v Žiline.

Obrazom: Štrajk učiteľov

Branislav Kočan z Iniciatívy slovenských učiteľov vyhlásil, že prerušením štrajku neskončili a počas štrajkovej pohotovosti budú naďalej presadzovať splnenie požiadaviek, poukazovať na nedostatky v slovenskom školstve a ďalej mobilizovať školskú

Iniciatíva vysokoškolských učiteľov vznikla v nadväznosti na stretnutie akademickej obce, ktoré v pondelok 8. februára zorganizoval Akademický senát Filozofickej fakulty UK. Iniciatíva vysokoškolských učiteľov nepredkladá žiadne vlastné požiadavky, plne sa stotožňuje s požiadavkami Iniciatívy slovenských učiteľov a žiada vládu o ich splnenie. Iniciatíva vysokoškolských učiteľov zároveň vyzýva všetkých študentov slovenských vysokých škôl, aby verejne vyjadrili podporu štrajkujúcim učiteľom.

Predseda odborov na Univerzite Komenského v Bratislave Alexander Kurtanský zároveň prehlásil, že žiadna odborová organizácia na fakultách a súčastiach Univerzity Komenského nevyhlásila štrajk. „Sme presvedčení, že vláda po voľbách bude realizovať dlhodobé oprávnené požiadavky na zvýšenie dotácie vysokým školám vrátane platov ich zamestnancov,“ dodal Kurtanský.

Štrajk učiteľov sa začal v pondelok 25. januára. Slovenská komora učiteľov a tiež Iniciatíva slovenských učiteľov vládu žiadajú, aby legislatívnymi opatreniami zabezpečila zvýšenie tarifných platov všetkých pedagogických a odborných zamestnancov v regionálnom školstve od 1. januára 2016 o 140 eur. Od 1. januára 2017 následne žiadajú ďalšie zvýšenie o 90 eur. Ďalšou požiadavkou je zvýšenie rozpočtov ministerstva školstva a ministerstva vnútra na rok 2016 o 400 miliónov eur s cieľom vyrovnať existujúce rozdiely vo vybavenosti škôl didaktickými prostriedkami. Poslednou požiadavkou je, aby vláda prijala novelu zákona o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch, ktorou by opätovne zaviedla možnosť získavať kredity overením kompetencií, zrušila sedemročnú obmedzenú platnosť kreditov a obnovila možnosť získavať kredity za rozširujúce štúdium, štúdium v zahraničí a tvorivé aktivity. Súčasne by tiež novela zaviazala ministra školstva vytvoriť komisiu za účasti stavovských a profesijných organizácií v školstve, ktorá by komplexne prehodnotila systém kontinuálneho vzdelávania a zákon s prihliadnutím na analýzu súčasného stavu.

Odporúčame:

Ďalší škandál: VšZP platí masérovi ročný plat 250 sestier

Za desaťeurovú spájkovačku mali školy zaplatiť 117 eur

Vláda neriešila problémy v školstve, myslí si polovica ľudí

Minister hazarduje so zdravím pacientov, upozorňuje komora

Ficova vláda hrá vabank s ľudskými životmi, kritizuje Frešo

Výpovede sestier sú opodstatnené, myslí si polovica Slovákov

Zo slovenských nemocníc odišli stovky zdravotných sestier

Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.

14. februára 2016