Štatistické výkazy sú od nového roka elektronické

BRATISLAVA 13. januára 2016 (WBN/PR) – Podnikateľské subjekty zaradené do štatistického zisťovania (spravodajské jednotky) poskytujú údaje Štatistickému úradu Slovenskej republiky (ŠÚ SR) prostredníctvom online formulárov.

1. januára 2016 vstúpila do platnosti novela zákona č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike v znení zákona č. 326/2014 Z. z., ktorá obsahuje nové pravidlá predkladania štatistických výkazov. Podrobnosti o spôsobe poskytovania údajov spravodajskými jednotkami, vrátane výnimiek, sú rozpracované vo vyhláške ŠÚ SR.

Elektronický zber údajov prispeje k znižovaniu administratívnej záťaže a eliminovaniu chýb pri vypĺňaní formulárov, keďže nový systém automaticky odhalí logické nezrovnalosti a upozorní na nutnosť ich opravy. Elektronizácia zároveň umožní harmonizovať lehoty na predkladanie niektorých štatistických výkazov s termínmi odovzdávania výkazov k DPH.

Viac informácií získate na: www.statistics.sk

(_gdeaq = window._gdeaq || []).push([‚hit‘, ‚sk‘, ‚F7EGqariksUKR_TL26bgaUA_0r3f3T6b5iudGmiOxij.97‘, ‚mcplipfjsw‘, ‚cettevefdfiudsllekhyjzyxqpmc‘],
[‚viewable‘, ‚sk‘, ‚F7EGqariksUKR_TL26bgaUA_0r3f3T6b5iudGmiOxij.97‘, ‚zcgslmpnrr‘, ‚_gde_isndwl_zcgslmpnrr‘]);

Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.

13. januára 2016