Sporiť či investovať?

BRATISLAVA 10. augusta (WBN/PR) – Slováci podľa prieskumu Poštovej banky uprednostňujú termínované vklady pred investovaním do akcií či podielových fondov. Ako nájsť kompromis medzi sporením a investovaním?

Nové možnosti
Poštová banka prináša riešenie. Prémiový vklad umožňuje spojenie garantovaného úroku a potenciálne vyššieho výnosu z investície, a to už od 1 000 eur. Platí tu pravidlo 50:50, kedy sa polovica vložených peňazí úročí na termínovanom vklade s možnosťou získania garantovaného úroku až do výšky 2 % p. a. Druhá polovica vkladu sa zhodnocuje vo fonde Náš prvý realitný, o.p.f., ktorého výkonnosť za rok 2015 dosiahla 3,32 % p. a.

Rastúce úroky

Polovica prostriedkov na termínovanom vklade sa úročí postupne rastúcou sadzbou, čo znamená, že úrok je každého pol roka vyšší o 100 %. Celková doba viazanosti Prémiového vkladu je 3×6 mesiacov. Po tomto termíne sa mení na šesťmesačný termínovaný vklad s aktuálne platnou úrokovou sadzbou. Prémiový vklad je možné založiť si na každej pobočke Poštovej banky alebo na vybraných poštách do 31. augusta 2016.

Dilema vyriešená
Ak ste sa teda doteraz nevedeli rozhodnúť medzi sporením a investovaním, Prémiový vklad je ideálnou voľbou. Vyrieši dilemu či ísť zabehnutou konzervatívnou cestou alebo zainvestovať do podielového fondu.

V prípade akýchkoľvek otázok ohľadne financií nás môžete navštíviť na ktoromkoľvek kontaktnom mieste Poštovej banky, alebo vám poradíme cez naše call centrum na čísle 0850 111 666, kde nebudete čakať dlhšie ako 15 sekúnd, kým sa spojíte s operátorom. Informácie získate aj na www.postovabanka.sk.

Upozornenie: S investíciou do fondu je spojené aj riziko, v závislosti od investičnej stratégie fondu. Hodnota investície do fondu, ako aj výnos z nej sa môže aj znižovať a investor nemá zaručenú návratnosť pôvodne investovanej sumy. Kľúčové informácie pre investorov, predajný prospekt, štatút fondu sú investorom k dispozícii v slovenskom jazyku na obchodných miestach spoločnosti PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a. s., a na www.penzijna.sk. V súlade so štatútom môže spoločnosť predĺžiť lehotu na vyplatenie podielových listov až na 12 mesiacov.

Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.

10. augusta 2016