Slovenská pošta zavádzala protimonopolný úrad, ten jej naparil pokutu viac ako 300-tisíc eur

415678_slovenska posta 676x522.jpg

29.10.2020 (Webnoviny.sk) – Protimonopolný úrad Slovenskej republiky (PMÚ SR) uložil Slovenskej pošte pokutu vo výške 330 867 eur za nepredloženie požadovaných podkladov a informácií v úradom určenej lehote. Pokuta sa týka aj predloženia nepravdivých informácií, čím podľa úradu pošta porušila svoju zákonnú povinnosť.

Ako ďalej informovala Adriana Oľšavská, hovorkyňa PMÚ SR,úrad vykonáva prešetrovanie v oblasti výroby a doručovania hromadne podávaných listových zásielok a reklamných adresovaných zásielok na území Slovenska.

Pošta nesplnila lehotu

Správne konanie PMÚ SR začal ešte 7. mája 2020 vo veci nepredloženia požadovaných informácií v úradom určenej lehote. Časť konania spoločnosti Slovenská pošta v priebehu správneho konania prekvalifikoval ako predloženie nepravdivých informácií.

V rámci prešetrovania úrad požiadal Slovenskú poštu o predloženie podkladov a informácií potrebných pre ďalší postup úradu. Požadované informácie a podklady však neboli predložené úradu v stanovenej lehote. Úrad teda otvoril správne konanie.

Dokumenty museli žiadať opakovane

Podľa PÚS požadované podklady a informácie boli predložené až po viacnásobnej komunikácií s účastníkom konania a urgenciách úradu. V rámci časti predkladaných podkladov a informácií úrad navyše identifikoval, že boli predložené nepravdivé informácie a podklady.

Konanie spočívajúce v nepredložení požadovaných podkladov a informácií v úradom určenej lehote a predložení nepravdivých informácií malo za následok spomalenie prebiehajúceho prešetrovania, pričom takéto konanie môže mať podľa úradu negatívny dopad na možnosť efektívneho výkonu pôsobnosti úradu pri ochrane hospodárskej súťaže.

Viac k témam: úradné dokumenty, zavádzanie
Zdroj: Webnoviny.sk – Slovenská pošta zavádzala protimonopolný úrad, ten jej naparil pokutu viac ako 300-tisíc eur © SITA Všetky práva vyhradené.

29. októbra 2020