Protischránkový zákon prešiel pripomienkovým konaním

V protischránkovom zákone sa rozšíril okruh registra partnerov verejného sektora, ktorí sa uchádzajú o verejné zdroje zo štátneho alebo obecného rozpočtu.BRATISLAVA 16. augusta (WebNoviny.sk) – Balík troch návrhov zákonov z Ministerstva spravodlivosti (MS) SR prešiel pripomienkovým konaním a je pripravený na prerokovanie vládou. Na utorkovej tlačovej besede o tom informovala ministerka spravodlivosti Lucia Žitňanská.

Ide o zákon o registri verejného sektora, tzv. protischránkový zákon, zákon o upomínacom konaní a novelu zákona o uznávaní a výkone majetkového rozhodnutia vydaného v trestnom konaní EÚ.

Odporúčame:

Dubovcová: Deti by mali byť na súdoch vypočuté, to sa nedeje

Rozšíria sa sankcie za nepravdivé údaje

Po pripomienkovom konaní sa v protischránkovom zákone rozšíril okruh registra partnerov verejného sektora, ktorí sa uchádzajú o verejné zdroje zo štátneho alebo obecného rozpočtu. Po novom budú mať povinnosť registrovať sa aj tí, ktorí sa uchádzajú o peniaze zo štátnych fondov alebo zo štátnych či obecných akciových spoločností. Pôsobnosť zákona a povinnosť registrácie sa rozšíri aj na tých, ktorí nadobúdajú pohľadávky voči štátu.

Pokiaľ sa subjekt partnerom verejného sektora nestane, štát mu pohľadávky nevyplatí. V pôvodnom návrhu zákona medzi osoby zodpovedné za zápis údajov do registra patrili advokáti, banky, daňový poradcovia a audítor. Po pripomienkovom konaní budú medzi povinné osoby patriť aj notári.

Ako avizovala Žitňanská, rozšíria sa sankcie za nepravdivé alebo neúplné údaje. Za nepravdivé informácie napríklad hrozí aj výmaz partnera verejného sektora z registra a nebude môcť získať verejné zdroje. Podľa rezortu sa právna úprava medzi partnerom verejného sektora a oprávnenou osobou stala hutnejšia, zákon jednoznačne deklaruje, že musí isť o zmluvný vzťah.

Zákon o upomínacom konaní má vytvoriť alternatívu k existujúcemu režimu platobného rozkazu pre podnikateľov, a to formou elektronizácie platobného rozkazu. Ministerstvo spravodlivosti navrhuje zriadiť jeden súd pre elektronické platobné rozkazy, ktorým má byť Okresný súd v Banskej Bystrici. Upomínacie konanie má byť v plnej právomoci vyšších súdnych úradníkov, o opravnom prostriedku bude v zákonom stanovených prípadoch rozhodovať sudca. Nová právna úprava žalovanej fyzickej osobe umožňuje, aby mohla priznaný nárok uhradiť v mesačných splátkach, maximálne však desať splátok.

Trestné činy extrémizmu majú byť vyšetrené účinnejšie

Posledná z balíka predložených návrhov na rokovanie vlády je novela zákona o uznávaní a výkone majetkového rozhodnutia vydaného v trestnom konaní EÚ. Ide o návrh novely trestných kódexov, ktorej cieľom má byť účinnejšie vyšetrenie trestných činov extrémizmu a rasovo motivovaných trestných činov. Všetky konania o týchto trestných činoch by po novom mali spadať pod Špecializovaný trestný súd. Podávať žalobu by mal Úrad špeciálnej prokuratúry a stíhať by mal Špecializovaný trestný súd.

Pri klasifikácii rasovo motivovaného trestného činu už nebude nevyhnutná len skutočná, ale aj domnelá príslušnosť poškodeného k niektorej rase, pôvodu, atď. Trestná má byť nielen podpora a propagácia hnutia, ktoré smeruje k potlačovaniu základných ľudských práv a slobôd, ale aj založenie takéhoto hnutia. Podľa ministerky je základným krokom pri prevencii extrémistických prejavov rozšírenie znaleckých odborov aj o osobitný znalecký odbor pre oblasť extrémizmu, ktorú novela predkladá.

MS okrem spomínaných návrhoch zákonov pripravuje aj legislatívne zmeny o osobnom bankrote a exekúcii. V súčasnosti sú v pripomienkovom konaní. Žitňanská plánuje celý balík legislatívnych zmien presadiť na septembrovej, prípadne októbrovej parlamentnej schôdzi. Účinnosť by mohli nadobudnúť začiatkom roka 2017.

Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.

16. augusta 2016