Prevádzkové hodiny v CDCP budú v piatok 3. 2. 2017 skrátené

Centrálny depozitár cenných papierov SR (CDCP) má od pondelka 6. 2. 2017 fungovať na spoločnej technologickej platforme európskych depozitárov, Target2-Securities (T2S), čím sa spolu so slovenským kapitálovým trhom stane integrálnou súčasťou spoločného kapitálového trhu Európskej Únie. CDCP svojich klientov upozorňuje, že v súvislosti s migráciou na platformu T2S bude mať v piatok 3.2.2017 skrátené prevádzkové hodiny.

Prvým dňom prevádzky CDCP na platforme T2S má byť pondelok 6. 2. 2017, pričom samotný proces migrácie sa začne už v piatok a potrvá celý víkend. V súvislosti s týmto krokom budú 3. februára skrátené prevádzkové hodiny systému vyrovnania a prevádzkový deň CDCP SR úplne uzavretý o 14.00 hod. Presný harmonogram zmien je uvedený nižšie v tabuľke. Poskytovanie služieb právnickým osobám na expozitúre CDCP bude v tento deň ukončené už o 13:00 hod.

„K rozhodnutiu upraviť v prvý deň migrácie prevádzkové hodiny sme pristúpili na základe skúseností z testov migrácie a časovej náročnosti jednotlivých migračných krokov, ktoré viedli k záveru, že je potrebné vytvoriť časový priestor pre prípravu migračných súborov,“ vysvetľuje Mgr. Peter Nagy, riaditeľ Úseku prevádzky.

Skrátenie prevádzkového dňa je obzvlášť dôležité pre vyrovnanie zabezpečovacích operácií zahraničných bánk, kde sa ako zábezpeka používajú slovenské cenné papiere. „Obmedzenie prevádzky CDCP SR dňa 3. 2. 2017 môže významne ovplyvniť priebeh obchodov, preto chceme našim klientom pripomenúť, aby pri plánovaní svojich aktivít túto skutočnosť zohľadnili,“ upozorňuje Mgr. Peter Nagy, riaditeľ Úseku prevádzky.

Zmeny v harmonograme dňa vyrovnania v systéme zúčtovania a vyrovnania CDCP platné dňa 3.2.2017

Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.

27. januára 2017