Poslanci schválili novelu zákona o pomoci v hmotnej núdzi, sociálne dávky budú vyššie

357832_thinkstockphotos 594952720 676x451.jpg

BRATISLAVA 30. januára (WebNoviny.sk) – Parlament schválil novelu zákona o pomoci v hmotnej núdzi. Dávky v hmotnej núdzi a príspevky k týmto dávkam sa od začiatku apríla tohto roka zvýšia o 5 %.

Novela zákona tiež pre tieto dávky zavádza pravidelný valorizačný mechanizmus, podľa ktorého sa budú každoročne zvyšovať k 1. januáru kalendárneho roka podľa rastu sumy životného minima k 1. júlu predchádzajúceho kalendárneho roka.

Stúpne aj suma ochranného príspevku

Dávka pre jednotlivca pôjde od začiatku apríla nahor o 3,10 eura na 64,70 eura, pre jednotlivca s jedným až štyrmi deťmi o 5,90 eura na 123,10 eura, pre jednotlivca s viac ako štyrmi deťmi o 8,60 eura mesačne na 179,80 eura. Sociálna dávka pre bezdetnú dvojicu vzrastie o 5,40 eura mesačne na 112,50 eura, pre dvojicu s jedným až štyrmi deťmi o 8 eur mesačne na 168,40 eura a pre dvojicu s viac ako štyrmi deťmi o 10,80 eura mesačne na 226,90 eura.

Stúpne aj suma ochranného príspevku, a to o 3,13 eura na 66,20 eura. Ide o príspevok k dávke hmotnej núdzi napríklad pre starobného či invalidného penzistu alebo osamelého rodiča. O 3,13 eura na 66,20 eura mesačne pôjde nahor aktivačný príspevok. Ak je členom domácnosti tehotná žena alebo rodič dieťaťa do jedného roku veku, dávka pre takúto osobu vzrastie o 0,70 eura na 14,20 eura mesačne a pre osobu, ktorá má nepriaznivý zdravotný stav o 1,71 eura mesačne na 36,40 eura. Príspevok na nezaopatrené dieťa sa zvýši o 0,90 eura na 18,10 eura mesačne. „Príjem sa zvýši aj u domácnosti v systéme pomoci v hmotnej núdzi, kde aspoň jeden člen domácnosti je zamestnaný a má príjem zo závislej činnosti minimálne na úrovni minimálnej mzdy, a to zvýšením aktivačného príspevku z uvedeného dôvodu o 69,33 eura mesačne,“ uviedlo ministerstvo práce a sociálnych vecí.

Aktivačný príspevok sa rozdelí na dve úrovne

Novelou zákona sa aktivačný príspevok rozdelí na dve úrovne. V dvojnásobnej sume na úrovni 132,40 eura sa bude poskytovať osobám, ktoré majú príjem zo závislej činnosti najmenej vo výške mesačnej minimálnej mzdy. Ministerstvo práce tiež presadilo zvýšenie hranice, do ktorej sa nebude príjem žiaka strednej školy alebo študenta vysokej školy na účely posudzovania hmotnej núdze považovať za príjem, a to z 1,2-násobku sumy životného minima na 3-násobok. Okruh osôb, u ktorých sa neskúma možnosť zabezpečiť alebo zvýšiť si príjem vlastnou prácou, sa rozšíri o tehotné ženy od začiatku ôsmeho týždňa pred očakávaným dňom pôrodu a o poberateľov predčasného starobného dôchodku.

Motiváciu nájsť a udržať si zamestnanie aj za nízku mzdu má posilniť predĺženie poskytovania osobitného príspevku zo súčasných 12 mesiacov na 18 mesiacov tak, že osobitný príspevok vo výške 126,14 eura sa bude poskytovať 12 mesiacov a ďalších 6 mesiacov vo výške 63,07 eura. Osobitný príspevok sa bude vzťahovať na každého člena domácnosti. „Bude poskytovaný príjemcovi pomoci v hmotnej núdzi, za účelom jednoznačného cielenia tejto podpory celej domácnosti v hmotnej núdzi,“ uviedlo ministerstvo práce.

Príjmy plynúce z projektov

Deti do 25 rokov a deti nad 25 rokov veku, ktoré sa pripravujú na budúce povolanie dennou formou štúdia, sa budú posudzovať ako členovia domácnosti spolu so svojimi rodičmi, bez skúmania, či žijú v domácnosti spolu s rodičmi. Za člena domácnosti sa už nebude považovať osoba, ktorá sa zúčastňuje zahraničného študijného programu alebo zahraničného študijného pobytu zabezpečovaného prostredníctvom štipendia alebo grantu, ak dosiahla vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a podľa podmienok zahraničného študijného programu alebo zahraničného študijného pobytu má zabezpečené základné životné podmienky.

Okruh príjmov, ktoré sa nezapočítavajú do príjmu na účely posúdenia stavu hmotnej núdze, sa rozšíri o príjmy plynúce z projektov a programov, ktoré nie sú organizované výlučne podľa zákona o službách zamestnanosti, ale podporujú uplatnenie príjemcu v hmotnej núdzi na trhu práce. Pre zvýšenie motivácie účasti na projektoch a programoch stúpne hranica, do ktorej sa príjem z projektov podporujúcich jeho uplatnenie sa na trhu práce do úhrnu príjmov na účely posudzovania stavu hmotnej núdze nezapočítava, a to zo súčasných 50 % na 75 % sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu.

Viac k témam: dávky v hmotnej núdzi, Národná rada SR, sociálne dávky, zákon o pomoci v hmotnej núdzi
Zdroj: Webnoviny.sk – Poslanci schválili novelu zákona o pomoci v hmotnej núdzi, sociálne dávky budú vyššie © SITA Všetky práva vyhradené.

30. januára 2019