Poskytovanie dotácií aj kultúrne podujatia, poslanci prerokujú opatrenia v zrýchlenom konaní

446400_koronavirus kultura 676x450.jpg

21.10.2020 (Webnoviny.sk) – Parlament v stredu rozhodol, že novelu zákona, ktorou sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v pôsobnosti ministerstva kultúry, prerokuje v skrátenom legislatívnom konaní. Za hlasovalo 123 z prítomných 133 poslancov.

Viac o téme: Koronavírus

Novelou sa predlžujú opatrenia týkajúce sa verejných kultúrnych podujatí. Dôvodom je pretrvávajúca pandémia, ktorá má negatívne dôsledky na širokú oblasť kultúry.

Návrhom sa tiež ustanovuje, že verejnoprávne fondy ako Audiovizuálny fond, Fond na podporu umenia a Fond na podporu kultúry národnostných menšín budú poskytovateľmi pri čerpaní peňazí z fondov Európskej únie.

Uchádzači nemusia splniť všetky podmienky

Ako v dokumente priblížilo Ministerstvo kultúry SR (MK SR), návrh dočasne upúšťa aj od povinnosti splniť niektoré podmienky na poskytnutie finančných prostriedkov. Chce tak pomôcť subjektom pôsobiacim v oblasti kultúry postihnutým pandémiou. U žiadateľa sa podľa neho dočasne vytvorí fikcia, že spĺňa niektoré podmienky na poskytnutie financií bez potreby preukazovania tejto skutočnosti.

„Týmto krokom sa zabezpečí, aby sa o poskytnutie finančných prostriedkov mohli uchádzať aj tí žiadatelia, ktorí by najmä v dôsledku pandémie tieto podmienky nespĺňali,“ vysvetlilo ministerstvo.

Poskytovanie dotácií od ministerstva

Poskytovanie dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry prerokujú poslanci v skrátenom legislatívnom konaní. Rozhodlo o tom 121 zo 131 prítomných členov zákonodarného orgánu.

Dôvodom vypracovania návrhu zákona od ministerky kultúry Natálii Milanovej (OĽaNO) je „potreba upraviť niektoré doterajšie ustanovenia zákona vzhľadom na aplikačné problémy v súvislosti s poskytovaním dotácií“. Ide najmä o precizovanie niektorých ustanovení, určenie subjektov, ktoré môžu byť žiadateľmi o poskytnutie dotácie.

Návrh zákona má taktiež za cieľ reflektovať skúsenosti pri poskytovaní dotácií v súvislosti s krízou spôsobenou ochorením COVID-19 či znížiť administratívnu záťaž pre žiadateľov o poskytnutie dotácie.

„Znižovanie administratívnej záťaže spočíva v tom, že žiadateľ o poskytnutie dotácie už nebude vybrané údaje preukazovať ministerstvu kultúry predložením dokladov, ale tieto údaje ministerstvo kultúry získa samo z informačných systémov verejnej správy,“ vyplýva z vládneho materiálu.

Predĺženie platnosti vstupenky aj náhrada

Z predloženého materiálu MK SR vyplýva napríklad to, že usporiadateľ podujatia, ktoré sa počas mimoriadnej situácie spôsobenej ochorením COVID-19 alebo po jej ukončení do 30. júna 2021 neuskutoční, nebude v omeškaní s plnením záväzkov zo zmlúv, ktorými zabezpečil podujatie.

Na podujatie, ktoré sa neuskutoční, bude usporiadateľ oprávnený predĺžiť osobe, ktorá si kúpila naň lístok, platnosť vstupenky, a to ak sa podujatie uskutoční v náhradnom termíne do 30. júna 2022. Usporiadateľ bude mať možnosť ponúknuť poukážku v hodnote ceny vstupenky vhodnú aj na iné podujatia s platnosťou najmenej do 30. júna 2022.

Ak účastník podujatia odmietol predĺžiť platnosť vstupenky či jej náhradu, môže mu byť vrátená cena vstupenky do 13 mesiacov od neuskutočnenia podujatia.

Viac k témam: FPU Fond na podporu umenia, hromadné podujatia, koronakríza, Koronavírus, kultúra, novela zákona, Pandémia
Zdroj: Webnoviny.sk – Poskytovanie dotácií aj kultúrne podujatia, poslanci prerokujú opatrenia v zrýchlenom konaní © SITA Všetky práva vyhradené.

21. októbra 2020