Piataci získali v teste z matematiky priemerne 62,3 percenta

Najúspešnejší v testovaní piatakov boli pri matematike žiaci Bratislavského kraja, najmenej sa darilo žiakom z Košického kraja. Významne horšie výsledky dosiahli žiaci zo sociálne znevýhodneného prostredia.BRATISLAVA 24. januára (WebNoviny.sk) – Priemerná úspešnosť žiakov v teste z matematiky v celoslovenskom testovaní žiakov piateho ročníka ZŠ v školskom roku 2016/2017 bola 62,3 percenta. Dievčatá riešili test s úspešnosťou 61,6 percenta a chlapci dosiahli priemerne 62,9 percenta. Test z matematiky pritom písalo 45 286 žiakov. Agentúru SITA o tom informoval komunikačný odbor ministerstva školstva.

Najúspešnejší v matematike boli žiaci Bratislavského kraja, ktorí priemerne dosiahli výsledok 71,2 percenta. Naopak, najmenej úspešní boli žiaci z Košického kraja, v ktorom bol priemerný výsledok 55,4 percenta. Pri porovnaní zriaďovateľov škôl sa v matematike viac darilo žiakom zo súkromných škôl.

Žiaci zo štátnych škôl (41 699 žiakov) dosiahli priemernú úspešnosť 61,7 percenta. Žiaci zo súkromných škôl (821 žiakov) dosiahli priemernú úspešnosť 69,8 percenta a žiaci z cirkevných škôl (2766 žiakov) dosiahli priemernú úspešnosť 68,4 percenta. Žiaci sa zároveň mohli rozhodnúť, či budú písať test v papierovej alebo elektronickej forme. Priemerná úspešnosť žiakov v papierovej forme bola 61,9 percenta a v elektronickej forme 71,8 percenta.

Horšie výsledky žiakov z chudobných rodín
Test z matematiky v slovenskom jazyku písalo 93,6 percenta žiakov, ostatní žiaci písali test preložený do maďarského jazyka.

Žiaci zo základných škôl s vyučovacím jazykom slovenským riešili test s priemernou úspešnosťou 63,2 percenta a žiaci zo škôl s vyučovacím jazykom maďarským s priemernou úspešnosťou 48,8 percenta. Test z matematiky riešilo aj 3091 žiakov so zdravotným znevýhodnením.

Priemerná úspešnosť týchto žiakov bola pri matematike 50,8 percenta. Zároveň riešilo test aj 1497 žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia, ktorých priemerná úspešnosť bola 24 percent. Dosiahli teda významne horšie výsledky v porovnaní s ostatnými žiakmi.

Dievčatá boli lepšie v slovenskom jazyku a literatúre
Test zo slovenského jazyka a literatúry písalo celkovo 42 381 žiakov. Priemerná úspešnosť žiakov v teste zo slovenského jazyka a literatúry bola 63,1 percenta. Dievčatá riešili test s priemernou úspešnosťou 65,8 percenta a chlapci dosiahli priemerne 60,5 percenta. Priemerná úspešnosť žiakov pri teste v papierovej forme bola 62,8 percenta a v elektronickej forme 71,2 percenta.

Najúspešnejší boli pri slovenskom jazyku a literatúre opäť žiaci Bratislavského kraja, ktorí mali v priemere 70,3 percenta. Najmenej úspešní boli žiaci z Prešovského kraja, ktorí mali priemernú úspešnosť 56,8 percenta. Žiaci zo štátnych škôl dosiahli priemernú úspešnosť 62,6 percenta, žiaci zo súkromných škôl 68,5 percenta a žiaci z cirkevných škôl mali priemernú úspešnosť 68,6 percenta.

Test zo slovenského jazyka a literatúry riešilo aj 3002 žiakov so zdravotnými znevýhodnením. Priemerná úspešnosť týchto žiakov bola 52 percent. Skupina 1357 žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia mala priemernú úspešnosť 28 percent, čo predstavuje významne horšie výsledky v porovnaní s ostatnými žiakmi.

Test z maďarského jazyka a literatúry
Test z maďarského jazyka a literatúry písalo celkovo 2902 žiakov, a ich priemerná úspešnosť bola 55,5 percenta. Dievčatá riešili test s priemernou úspešnosťou 57,8 percenta a chlapci dosiahli 53,2 percenta.

Priemerná úspešnosť žiakov v papierovej forme bola 55,2 percenta a v elektronickej forme 63,3 percenta. Z hľadiska kraja dosiahli najlepšie výsledky v teste z maďarského jazyka a literatúry žiaci Trnavského kraja s priemerným výsledkom 66,7 percenta. Najmenej sa darilo žiakom v Banskobystrickom kraji, ktorí mali v priemere 39,9 percenta.

Žiaci zo štátnych škôl (2726 žiakov) dosiahli priemernú úspešnosť 55 percent, žiaci zo súkromných škôl (9 žiakov) 54,1 percenta a žiaci z cirkevných škôl (167 žiakov) dosiahli v priemere 63,4 percenta. Test z maďarského jazyka a literatúry riešilo aj 93 žiakov so zdravotným znevýhodnením, ktorých priemerná úspešnosť bola 49,6 percenta.

Testovanie piatakov:

Cieľom testovania piatakov je monitorovanie úrovne vedomostí a zručností žiakov a získanie objektívnych informácií o ich výkone pri vstupe na druhý stupeň ZŠ. Rovnako tak aj poskytnutie spätnej väzby školám o pripravenosti žiakov na prechod z prvého na druhý vzdelávací stupeň.

Zároveň budú tieto celoštátne výsledky predstavovať vstupné údaje pri výpočte pridanej hodnoty vo vzdelávaní na základných školách na Slovensku. Úlohy v Testovaní 5 boli zamerané na logické myslenie, porozumenie textu, overovanie hĺbky vedomostí a zručností a aplikáciu poznatkov v praktických súvislostiach.

Celoslovenské testovanie žiakov piateho ročníka základných škôl uskutočnili 23. novembra 2016 na 1485 základných školách. Testy písalo 45 299 piatakov, z toho bolo 42 384 žiakov zo škôl s vyučovacím jazykom slovenským, 2902 žiakov zo škôl s vyučovacím jazykom maďarským a 13 žiakov zo školy s vyučovacím jazykom ukrajinským.

Na testovaní sa po prvýkrát zúčastnili aj žiaci so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, konkrétne žiaci zo sociálne znevýhodneného prostredia a žiaci so zdravotným znevýhodnením, okrem žiakov s mentálnym postihnutím.

Žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia bolo celkovo 1768, čiže 3,6 percenta z celkového počtu testovaných piatakov. Žiakov so zdravotným znevýhodnením bolo celkovo 3095, čiže 6,8 percenta z celkového počtu testovaných žiakov.

Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.

24. januára 2017