Nexis Fibers žiada mesto Humenné o ochranu pred šikanou zo strany Chemesu a Priemyselného parku Chemes

350288_nexis 1 640x420.jpg

HUMENNÉ 24. augusta 2017 (WBN/PR) – Spoločnosť Nexis Fibers sa obrátila na vedenie mesta Humenné so žiadosťou o zabezpečenie pokojného stavu v prípade vstupu jej zamestnancov, zákazníkov a dodávateľov do priemyselného parku Chemes, kde firma sídli. Mesto začalo konanie v tejto veci 17.júla 2017 a termín ústneho vypočutia v správnom konaní bol stanovený na 31.8.2017.

„Napriek tomu, že si plníme všetky svoje povinnosti, čelíme neustálej šikane zo strany Chemesu. Obrátili sme sa nielen na políciu, ale aj na vedenie mesta Humenné“,  uvádza sa v stanovisku Nexis Fibers. Podľa spoločnosti šikana zo strany Chemesu a Priemyselného parku Chemes znervózňuje nielen zamestnancov Nexis Fibers, ale aj zákazníkov a dodávateľov, čo môže mať negatívny vplyv na podnikateľské aktivity firmy v budúcnosti.

Už v januári 2017 začal Priemyselný park Chemes (PP Chemes) neoprávnene vyberať poplatky za vstup do areálu parku aj napriek existencii vecného bremena, ktoré Nexisu zaisťuje bezplatný a neobmedzený vstup a prejazd k jeho objektom, cez pozemky PP Chemes.

V júni 2017 PP Chemes úplne zablokoval vstup do areálu všetkým motorovým vozidlám firmy Nexis, ako aj ich zmluvnému dodávateľovi logistických služieb, ktorý zabezpečuje pohotovostnú službu v prípade porúch a havárii pri nepretržitej prevádzke strojov. Pri pokusoch o vstup do areálu PP bola viackrát privolaná hliadka Policajného Zboru, ale situácia sa nezlepšila.

PP Chemes začal zároveň obmedzovať vstup aj pre dodávateľov služieb Nexis až do takej miery, že servisné služby si museli nosiť potrebné náradie, zariadenia a tovar takmer 1,5 km peši.

PP Chemes začal dokonca vyžadovať otváranie niektorých poštových zásielok určených pre Nexis pri vstupe do areálu.

Porušovanie ľudských práv

Najviac šokujúcim krokom bolo zamedzenie vstupu pracovníkov firmy Nexis cez Hlavnú bránu areálu. Zamestnanci ostatných firiem v areály PP Chemes môžu hlavnú bránu normálne využívať, zamestnanci Nexis Fibers nie.

„Táto ničím neodôvodnená šikana našich ľudí, ktorá hraničí s poškodzovaním ich ľudských práv, je jedným z dôvodov, pre ktorý sme sa obrátili na vedenie mesta Humenné so žiadosťou o ochranu“, uvádza sa v stanovisku Nexis Fibers

Máme sa vysťahovať, ale nemôžeme sa vysťahovať

Ďalším prípadom nátlaku na spoločnosť Nexis bola snaha o jednostranné zvyšovanie ceny odplaty za užívanie Haly A (až o 100%) za priestory v „Hale A“ v ktorej má Nexis nainštalované svoje strojné zariadenie na úpravu vlákna. Nexis Fibers toto extrémne zvýšenie ceny nemohol akceptovať a odmietol ho, ako neoprávnené. PP Chemes ho následne viackrát vyzval, aby sa z danej haly vysťahoval.

„Po dôkladnom posúdení sme dospeli k záveru, že výroba za takýchto podmienok je pre nás stratová, preto sme sa rozhodli naozaj vysťahovať naše stroje z Haly A a premiestniť ich do našich voľných priestorov. Firmu, ktorú sme si na vysťahovanie najali, ale strážna služba Chemes odmietla opakovane vpustiť do areálu – takže sa vlastne vysťahovať nemôžeme a fakticky si nemôžeme vyviezť náš majetok z priestorov Chemes“, uvádza ďalej stanovisko Nexis Fibers.

Na hranici vydierania

PP Chemes aj Chemes naďalej trvajú na tom, aby Nexis Fibers podpísal nevýhodnú zmluvu o prenájme v prípade Haly A. Podpisom nevýhodnej zmluvy podmieňujú svoj súhlas s vysťahovaním Haly A. Podľa Nexis Fibers tieto kroky hraničia s vydieraním.

„Ak vynecháme právne kľučky, tak Chemes nám v poslednej korešpondencii vlastne hovorí, že máme podpísať nevýhodnú zmluvu s Priemyselným parkom Chemes a potom nám zrejme umožní sa vysťahovať – respektíve vpustí do areálu firmu, ktorú sme si ako špecialistov objednali kvôli presťahovaniu daných strojov. To je absurdné a podľa nášho názoru hraničiace s vydieraním“, uvádza Nexis Fibers.

Spoločnosť Nexis Fibers zároveň konštatuje, že všetky kroky Chemesu a PP Chemes voči záujmom a právam Nexis Fibers sa dejú za plnej platnosti zmluvy o vecnom bremene, ktorá dáva Nexisu všetky práva na riadne a bezodplatné využívanie prenajatého majetku na území PP Chemes.

Viac k témam: Chemes, Humenné, Nexis Fibers, šikana
Zdroj: Webnoviny.sk – Nexis Fibers žiada mesto Humenné o ochranu pred šikanou zo strany Chemesu a Priemyselného parku Chemes © SITA Všetky práva vyhradené.

24. augusta 2017