Nálada na trhoch v strednej Európe sa zlepšuje

BRATISLAVA 16. februára 2016 (WBN/PR) . Nálada na trhoch v strednej a východnej Európe sa v poslednom štvrťroku roku 2015 zlepšila – na rozdiel od zvyšku sveta, kde sa dôvera v trhy výrazne prepadá.

Podľa výsledkov najnovšieho pravidelného globálneho prieskumu medzi finančnými profesionálmi (GECS) organizovaného ACCA (Asociácia certifikovaných účtovníkov) a IMA (Inštitút manažérskych účtovníkov) síce nevyzerá celkový stav regiónu strednej a východnej Európy najlepšie, ale v porovnaní s predchádzajúcim štvrťrokom tu došlo k relatívnemu zlepšeniu. Pokles ceny ropy prospel miestnym ekonomikám, predovšetkým Poľsku a Českej republike. Pomáha udržiavať infláciu na nízkej úrovni a umožňuje centrálnym bankám zachovávať uvoľnenú menovú politiku.

40% účastníkov prieskumu z celého stredoeurópskeho regiónu uviedlo, že svoju budúcnosť nevidia tak pozitívne ako pred tromi mesiacmi, čo v treťom štvrťroku predstavuje pokles z hodnoty 55 %. Takmer polovica firiem (46%) vo štvrtom kvartáli roku 2015 zaznamenala pokles príjmov.

Klesajúce príjmy predstavujú veľký problém aj pre firmy vo svete. Takmer polovica spoločností (46%) uviedla, že v poslednom štvrťroku roku 2015 im poklesli príjmy. Prieskum, na ktorom sa podieľalo viac ako 2 500 odborníkov na financie z celého sveta vrátane 200 finančných riaditeľov ďalej ukázal, že dôvera v obchodovanie klesla v globálnom meradle na dno – dôvera je u 44 % účastníkov prieskumu nižšia ako pred tromi mesiacmi.

Jednotlivé spoločnosti nevykázali len pokles príjmov, ale aj ťažší prístup k financovaniu. Polovica z nich musela znížiť počet zamestnancov alebo zastaviť prijímanie nových a 40% uvádza, že po treťom kvartáli roku 2015 museli zoškrtať investičné plány.

Dôvera na rozvíjajúcich sa trhoch zostáva na veľmi nízkej úrovni. Spomalenie Číny má vplyv na dôveru v obchodovanie po celom svete a značne zhoršuje problémy ďalších rozvíjajúcich sa ekonomík, a to najmä tých, ktoré sa spoliehajú na vývoz komodít, ako je Brazília a Rusko.

Ďalší pokles ceny ropy ohrozuje aj producentov, ktorí boli na prepad cien v energetike relatívne dobre pripravení, ako je Saudská Arábia a SAE. Miestne vlády sa teraz snažia zlepšiť stav svojich financií a v dôsledku toho ich čaká pomalší rast. Viac ako 60% účastníkov prieskumu v tomto regióne uviedlo, že bolo nutné obmedziť investície a počet zamestnancov.

V krajinách, ktoré sú súčasťou OECD, je situácia lepšia. Väčšina vyspelých ekonomík energie dováža a pokles ceny ropy im preto vyhovuje. Americkej ekonomike sa aj naďalej darí relatívne dobre, aj keď dôveru v obchodovanie v poslednom štvrťroku ohrozoval silný dolár a očakávaná možnosť zvýšenia sadzieb.

K najvýraznejšiemu zvýšeniu obchodnej dôvery došlo v eurozóne, kde obavy z možného rozpadu jednotnej meny v krátkodobom časovom horizonte rozptýlil posledný záchranný balíček pre Grécko.

Problémom zostávajú rastúce náklady, ktoré trápia 40% spoločností. Ceny komodít síce klesli, ale mnoho častí sveta, najmä Ázia a Afrika, sa musí popasovať s rýchlym rastom miezd.

Faye Chua, riaditeľka Business Insights v ACCA, uvádza: „Väčšina spoločností sveta čelí znepokojujúcemu množstvu rizík. Mnoho z nich na pokles príležitostí reaguje obmedzením svojich kapitálových investícií a investícií do vlastných ľudí, čím
v konečnom dôsledku prispievajú k ďalšiemu spomaľovaniu svetového hospodárstva. Zároveň sú mnohé vlády nútené obmedziť svoje výdavky, čo je vzhľadom na celkovú situáciiu dôvod k obavám.“

Prieskum tiež ukazuje, že napriek obavám o globálny rast väčšina spoločností neočakáva väčšie vládne zásahy.

Vládne výdavky v poslednom štvrťroku klesli na vôbec najnižšiu úroveň. Štáty, ktoré sú pri plánovaní výdavkov závislé na príjmoch z komoditného sektora, ako je Saudská Arábia, SAE, Brazília, Rusko alebo Malajzia, sa môžu ľahko dostať do situácie, keď si budú musieť utiahnuť opasky. Väčšina firiem v Karibiku, v Strednej a Južnej Amerike, na Blízkom východe a v západnej Európe dnes počíta s tým, že budú musieť zoškrtať svoje výdavky.

Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.

16. februára 2016