Na integráciu Rómov bolo vlani vynaložených 640-tisíc eur

Suma bola určená na podporu sociálnych a kultúrnych potrieb a riešenia mimoriadne nepriaznivých situácií rómskej komunity.BRATISLAVA 14. augusta (WebNoviny.sk) – Na integráciu Rómov išlo vlani z úradu splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity 640-tisíc eur. Peniaze na projekty boli rozdelené na základe zákona o poskytovaní dotácií v pôsobnosti ministerstva vnútra.

Na oblasť podpory vzdelávania a výchovy úrad vyčlenil 76 600 eur. V tomto prípade šli peniaze prioritne na projekty, ktoré mali za cieľ zlepšiť stredoškolské vzdelávanie detí z marginalizovanej rómskej komunity. „S cieľom posilnenia intervencií v oblasti výchovy, vzdelávania a osvetovej práce bola podpora zameraná aj na činnosti realizované v rámci misijnej práce v prostredí marginalizovanej rómskej komunity,“ píše sa v materiáli, ktorý monitoruje plnenie stratégie SR pre integráciu Rómov do roku 2020 za roky 2012, 2013, 2014 a 2015. Autorom monitorovacej správy je ministerstvo vnútra, zverejnená je na portáli slov-lex.sk.

Odporúčame:

Poškodení Rómovia z Moldavy sa sťažujú na Ústavnom súde

Vláda dá na projekty riešenia problémov Rómov 615-tisíc eur

Druhou oblasťou, na ktorú rezort vnútra vlani poskytol dotácie, je podpora a činnosť komunitných centier. Do tejto oblasti putovalo 116 300 eur. Cieľom tejto aktivity bola podpora zameraná najmä na rozvoj a dobudovanie siete komunitných centier v obciach, kde žije rómska komunita. Centrá stabilne poskytujú služby obyvateľom, upozornilo ministerstvo vnútra. Podpora bola zameraná najmä na údržbu, opravy, rekonštrukcie, materiálne vybavenie a vnútorné dovybavenie komunitných centier.

Na podporu prístupu k pitnej a úžitkovej vode v prostredí komunít s dôrazom na nízkonákladové opatrenia išlo z úradu rómskeho splnomocnenca 47 900 eur. „Dotácia bola určená na podporu prístupu k pitnej a úžitkovej vode v prostredí rómskych komunít s dôrazom na nízkonákladové opatrenia, na budovanie systému zásobovania pitnou vodou, na rozšírenie existujúcej distribučnej siete alebo jej rekonštrukciu v prípade zabezpečenia kapacitne vyhovujúcej dodávky pitnej vody ako aj na zariadenia na úpravu vody,“ píše sa v materiáli.

Ďalších 239 500 eur putovalo na podporu vybudovania a dobudovania technickej vybavenosti, a teda na cesty. Na vybudovanie novej verejnej kanalizácie a kanalizačných prípojok dal rezort 41 800 eur. Ako sa píše v monitorovacej správe, peniaze boli určené na vybudovanie žúmp, kanalizácie, kanalizačných prípojok s cieľom odviesť splaškové a odpadové vody z obydlí do verejnej kanalizácie. Nakoniec, na podporu projektov zameraných na deratizáciu, dezinfekciu a dezinsekciu prostredia išlo 117 900 eur.

Suma 640-tisíc eur bola v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie určená na podporu sociálnych a kultúrnych potrieb a riešenia mimoriadne nepriaznivých situácií rómskej komunity. V osobitnom režime podľa zákona o dotáciách v pôsobnosti ministerstva vnútra rezort podporil ďalšie tri projekty. Mesto Malacky dostalo 40-tisíc eur, mesto Trebišov sedemtisíc eur a Základná škola Stará Ľubovňa – Podsadek 12-tisíc eur. Celkovo šlo vlani na projekty 699-tisíc eur.

Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.

14. augusta 2016