Ľudia hodnotili vysoké školstvo, v čom vidia problémy?

Ľudia v prieskume porovnávali aj kvalitu súkromných a verejných vysokých škôl. Zaujímavosťou je, že znalosť o reálnej situácii v oblasti financovania súkromného školstva je na Slovensku podpriemerná.BRATISLAVA 24. mája (WebNoviny.sk) – Slovenská verejnosť vidí hlavné problémy vysokého školstva v oblasti jeho financovania, ale aj v nízkej kvalite vzdelávacích inštitúcií. Vyplýva to z reprezentatívneho prieskumu agentúry STEN/MARK pre Paneurópsku vysokú školu. Prieskum uskutočnili od 29. apríla do 4. mája na vzorke 511 Slovákov od 15 do 60 rokov. O výsledkoch prieskumu na utorňajšej tlačovej besede informoval odborník na prieskumy Václav Forst.

Ľudia porovnávali aj kvalitu súkromných a verejných vysokých škôl

Nedostatky v oblasti financovania vidí 16 percent opýtaných, množstvo odborov a nízka úroveň inštitúcií trápi zhodne 14 percent ľudí. Na ďalších miestach sa medzi nedostatkami objavili zlé uplatnenie (10 percent), nekvalitní pedagógovia (9 percent), korupcia (7 percent) či nízke nároky na študentov, čo za problém označilo šesť percent opýtaných v prieskume.

Ľudia v prieskume porovnávali aj kvalitu súkromných a verejných vysokých škôl. Súkromné vysoké školy považuje za kvalitnejšie 27 percent opýtaných, pričom túto skupinu definujú skôr mladí ľudia a mužská populácia. Naopak, 28 percent respondentov sa prikláňa ku kvalitnejšiemu vzdelávaniu na verejných vysokých školách. Túto skupinu zase charakterizujú najmä starší respondenti a ženy. Približne štvrtina Slovákov rozdiel v kvalite súkromných a verejných vysokých škôl nevidí.

Znalosť v oblasti financovania súkromného školstva je na Slovensku podpriemerná

Pri vnímaní konkrétnych parametrov kvality si 72 percent opýtaných Slovákov myslí, že súkromné školy poskytujú svojim študentom lepšie vybavenie. Zároveň 71 percent ľudí uviedlo, že súkromné školy sú na tom lepšie v individuálnom prístupe k študentom.

Rozdiely v prospech súkromných vysokých škôl je badať aj pri parametroch kvality vzdelávania a dobrého uplatnenia. Pre verejné vysoké školy sú charakteristické pre ľudí najmä dva z posudzovaných faktorov, a to história, ktorú označilo 52 percent ľudí a finančná dostupnosť, ktorú označilo 65 percent ľudí.

Zaujímavosťou je, že znalosť o reálnej situácii v oblasti financovania súkromného školstva je na Slovensku podpriemerná. Takmer tretina opýtaných sa mylne domnieva, že štát prispieva súkromným školám na ich študentov. Ďalších 38 percent ľudí nevie, ako systém štátneho príspevku na študentov vysokých škôl funguje v praxi.

„Ľudia často spomínajú súkromné vysoké školy iba ako odčerpávajú peniaze zo štátneho rozpočtu. Jediným príjmom súkromnej vysokej školy je školné, čiže my vlastne šetríme prostriedky štátneho rozpočtu a dvíhame vzdelanostnú úroveň krajiny. Je dôležité hovoriť aj o efektivite využitia zdrojov, či už súkromných alebo verejných škôl. Som presvedčený, že školy musia fungovať ako súkromné firmy s patričnými kontrolnými mechanizmami a finančnými cieľmi, inak úroveň kvality nebude rásť,“ uviedol podpredseda Správnej rady Paneurópskej vysokej školy Radan Jünger.

Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.

24. mája 2016