Kotlebovci chcú zrušiť pokuty pre drobných chovateľov

Súčasná právna úprava podľa kotlebovcov núti každého domáceho chovateľa hospodárskych zvierat registrovať si chov a znášať s tým spojené byrokratické povinnosti.BRATISLAVA 24. januára (WebNoviny.sk) – Kotlebovci chcú zrušiť pokuty pre tých, ktorí si doma pre svoju potrebu chovajú hospodárske zvieratá a nezaregistrujú ich. Podľa nich ide o byrokratické obmedzenie. Poslanci Ľudovej strany Naše Slovensko preto predložili do NR SR novelu zákona o veterinárnej starostlivosti. Parlament o nej bude rokovať vo februári.

Primárnym cieľom predkladaného návrhu zákona je uvoľniť byrokratické podmienky a uľahčiť domáci chov hospodárskych zvierat chovaných pre vlastnú spotrebu.

Odporúčame:

Mesto Nové Zámky neposkytne kultúrny dom Kotlebovej strane

V súčasnosti platná legislatíva totiž kladie podľa kotlebovcov na domáci chov neúmerne náročné podmienky. „Táto situácia nahráva v prospech najmä veľkovýrobcom mäsa a supermarketom, keďže ľudia si namiesto byrokraticky náročného domáceho chovu produkty živočíšnej výroby radšej kúpia z pultov predajní,“ zdôvodňujú.

Nerovný boj o prežitie
Sekundárnym cieľom navrhovanej legislatívnej zmeny je snaha o obnovenie potravinovej sebestačnosti Slovenska.

„V minulosti bola potravinová sebestačnosť a nezávislosť Slovenska zabezpečená najmä poľnohospodárskou a potravinárskou výrobou v jednotných roľníckych družstvách, na štátnych majetkoch a domácou výrobou. Kvalitné domáce produkty živočíšneho pôvodu však postupne vystriedali výrobky z dovozu, ktoré sú často pochybnej kvality a nevýraznej chuti,“ argumentujú poslanci s tým, že slovenskí producenti produktov živočíšneho pôvodu zvádzajú so zahraničnými dotovanými producentmi nerovný boj o prežitie.

V dôsledku toho chov hospodárskych zvierat na Slovensku neustále upadá. Kým v roku 2011 sa podľa údajov Štatistického úradu SR na Slovensku vyrobilo 22 kg živej hmotnosti jatočných zvierat na obyvateľa, v roku 2015 to bolo už len 13 kilogramov na obyvateľa.

Byrokratické povinnosti
Podľa ĽS NS je žiadúce, aby slovenské rodiny a individuálni chovatelia mali možnosť byť sebestační a chovať domáce zvieratá bez hrozieb akýchkoľvek sankcií. Chov domácich zvierat je totiž nielen zdrojom priamej obživy, ale predstavuje aj zmysluplné využitie voľného času, vlastných pozemkov, znalostí a príležitostí.

Je v prirodzenom záujme každého domáceho chovateľa dôkladne si ustriehnuť, čím sú zvieratá v jeho domácom chove kŕmené a rovnakú pozornosť venovať aj hygienickým a veterinárnym otázkam s cieľom zabezpečiť dokonalý zdravotný stav chovaných zvierat. Preto nie je nutné vynucovať si dodržiavanie týchto povinností pod hrozbou pokút, či iných sankcií. Súčasná právna úprava núti každého domáceho chovateľa hospodárskych zvierat registrovať si chov a znášať s tým spojené byrokratické povinnosti.

Pri nesplnení daných povinností hrozí domácemu chovateľovi zvierat pokuta niekoľko stoviek eur. „Pritom drvivá väčšina malých domácich chovateľov v praxi ani nemá vedomosť, že im tieto povinnosti zákon ukladá, a preto je ich chov nelegálny,“ zdôrazňujú predkladatelia.

Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.

24. januára 2017