Kotlebovci chcú, aby bolo očkovanie dobrovoľné

Podľa platného zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia je očkovanie povinné. Podľa zákona za nepodrobenie sa povinnému očkovaniu možno uložiť pokutu v súhrnnej výške 331 eur.BRATISLAVA 27. januára (WebNoviny.sk) – Kotlebovci chcú vytvoriť podmienky pre slobodné rozhodovanie sa občanov o očkovaní. Podľa nich sa u nás vykonáva masovo aj na najmenších deťoch, pričom so sebou prináša značné zdravotné riziká a súčasne je vykonávané v drvivej väčšine prípadov na zdravých ľuďoch len ako prevencia, keď nie je bezprostredne ohrozený ich život a zdravie.

Poslanci Ľudovej strany Naše Slovensko (ĽSNS) Marian Kotleba, Rastislav Schlosár, Ján Kecskés, Natália Grausová a Jana Nehézová preto predložili do NR SR novelu zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia. Parlament o nej bude rokovať vo februári.

Hrozí pokuta 331 eur
Podľa platného zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia je očkovanie povinné. Podľa zákona „za nepodrobenie sa povinnému očkovaniu možno uložiť pokutu 331 eur“.

„V súčasnosti sa v zmysle vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prevencii a kontrole prenosných ochorení, vykonávajú povinné pravidelné očkovania osôb, ktoré dosiahli určený vek, napríklad proti záškrtu, tetanu, čiernemu kašľu, prenosnej detskej obrne,“ vysvetľujú poslanci.

Dodávajú, že povinné je aj očkovanie osôb, ktoré sú vystavené zvýšenému nebezpečenstvu vybraných nákaz, proti tuberkulóze, vírusovému zápalu pečene typu B, tetanu, besnote, chrípke a iným. Rovnako je povinné očkovanie osôb, ktoré sú profesionálne vystavené zvýšenému nebezpečenstvu vybraných nákaz.

„Občania sú tak pod hrozbou pokuty nútení podstupovať očkovanie a rovnako tak nechať očkovať svoje deti, bez ohľadu na to, či s týmto významným lekárskym zákrokom súhlasia, alebo nie,“ uvádzajú v dôvodovej správe predkladatelia.

Očkovanie je povinné len v 14 štátoch EÚ
Vykonávanie lekárskych zákrokov bez informovaného súhlasu dotknutej osoby alebo jej zákonného zástupcu je pritom podľa poslancov ĽSNS v rozpore so základnými ľudskými právami, a preto je porušením medzinárodného práva, ktorým je Slovenská republika viazaná.

„Skutočnosť, že očkovanie musí byť dobrovoľné, a teda ho nemožno vynucovať zákonom, uznávajú v mnohých štátoch Európskej únie i sveta. Z 28 členských štátov EÚ je očkovanie povinné len v 14 štátoch, pričom v siedmich z nich sa povinne očkuje proti menšiemu počtu chorôb, ako v Slovenskej republike. Spomedzi iných európskych štátov nie je očkovanie povinné napríklad vo Švajčiarsku, Nórsku, Rusku alebo Islande. Mimo Európy nie je povinné napríklad v Kanade, Austrálii, na Novom Zélande a v Japonsku,“ dodávajú s tým, že v Spojených štátoch Amerických sa dá odmietnuť z náboženských dôvodov v takmer všetkých štátoch, čiže tiež nie je povinné.

Očkovanie podľa poslancov so sebou prináša celý rad závažných rizík pre život a zdravie ľudí. „Udeľovanie pokút za odmietnutie očkovania je významným zásahom do základných ľudských práv, osobnej slobody a súkromia jednotlivca. Udeľovanie pokút za odmietnutie očkovania je tiež vysoko nebezpečné a krajne neetické, pretože núti občanov Slovenskej republiky podstupovať lekárske zákroky, ktoré nielenže predstavujú významné riziko pre ich život a zdravie, ale môžu odporovať aj ich slobodnej vôli,“ uzatvárajú.

Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.

27. januára 2017