Košice budú hospodáriť s rozpočtom viac ako 224 miliónov eur, časť peňazí ide aj na splatenie dlhov

398165_ke 676x451.jpg

KOŠICE 15. februára (WebNoviny.sk) – Mesto Košice bude v tomto roku hospodáriť s rozpočtom viac ako 224 miliónov eur. Schválený bol ako vyrovnaný s prebytkom v bežnom rozpočte 1,47 milióna eur, v kapitálovom rozpočte takmer 4,4 milióna eur a so schodkom vo finančných operáciách vyše 5,8 milióna eur. Rozpočet schválilo vo štvrtok mestské zastupiteľstvo.

Ako informovala radnica na webovej stránke, poslanci prijali rozpočet s minimálnymi úpravami. Prešli dva z troch pozmeňovacích návrhov, pričom neplánovaný 80-tisícový príspevok od Slovenského zväzu ľadového hokeja sa na návrh viceprimátora Marcela Gibódu rozdelí na tri časti.

Polovica z týchto zdrojov pôjde na organizovanie MS v hokeji, 20-tisíc eur bude príspevok pre Mestskú plaváreň v Košiciach a rovnako 20-tisíc eur použije mestská časť Košice-Juh na podporu svojich verejno-prospešných služieb ako je napríklad aj Športovo-relaxačný areál na Alejovej ulici.

Podujatia medzinárodného významu

V rozprave poslanec Ladislav Karabín kritizoval zvýšenie výdavkov na zvieracie útulky zo 6 000 na 50-tisíc eur a nepáčilo sa mu ani zvýšenie reprezentačného fondu primátora mesta z minuloročných 53-tisíc na súčasných 70-tisíc eur.

Primátor Jaroslav Polaček zvýšenie v prípade zvieracích útulkov zdôvodnil minuloročnou zmenou legislatívy, ktorá znamená aj viac povinností pre samosprávu v tejto oblasti. Peniaze podľa neho budú rozdelené na viaceré útulky.

V súvislosti so zvýšením svojho reprezentačného fondu uviedol, že mesto čaká tento rok viacero podujatí medzinárodného významu ako sú napr. MS v hokeji, MS v hokejbale alebo aktivity súvisiace s Európskym hlavným mestom dobrovoľníctva, kde sú potrebné viaceré prijatia desiatok hostí v Historickej radnici.

Čas splatiť dlhy

V rozpočte je oproti vlaňajšku vyčlenených viac peňazí na stravovanie dôchodcov, pre jednotlivé mestské časti, pre Dopravný podnik mesta Košice, na opravu chodníkov a komunikácií, na zimnú údržbu ciest i na cyklochodníky. Našli sa v ňom financie pre výkup pozemkov pod Borovicovým hájom alebo priestor pre spustenie protikorupčného auditu.

„Prvá skutočnosť je tá, že ani ja nie som spokojný s rozpočtom, druhá je však v tom, že musíme začať splácať dlhy, ktoré sme si narobili. Do výdavkov rozpočtu sa muselo zakomponovať aj 2,817 milióna eur. Tieto peniaze predstavujú prvú z dvoch splátok, ktoré je mesto povinné vrátiť za pochybenia pri projekte Košice – Európske hlavné mesto kultúry (EHMK) 2013 Kasárne Kulturpark,“ skonštatoval primátor mesta.

Výstavby a rekonštrukcie

Medzi najväčšie schválené investície patrí modernizácia zastávok verejnej dopravy a informačných systémov vo výške milión eur, cyklotrasa Košice Eurovelo 11 za 136-tisíc eur a cyklochodník – prepojenie Trieda SNP – Popradská – Trieda KVP vo výške 145-tisíc eur.

Stavebné úpravy bytového domu na Sládkovičovej 3 vyjdú na 1,05 milióna eur. Rovnaká suma je určená na rekonštrukcie a zlepšenie vybavenosti telocviční deviatich základných škôl.

Rekonštrukcia a výstavba multifunkčných športových ihrísk a atletických oválov si vyžiada 275-tisíc eur a výstavba a rekonštrukcia osvetlenia v mestských častiach 130-tisíc eur.

Transfery pre mestské časti

Prvá etapa rekonštrukcia pavilónu C v Stredisku sociálnej pomoci na Garbiarskej ulici bude stáť 200-tisíc eur. Rekonštruovať sa budú aj mosty na Moskovskej triede, na Bankov pri depe Detskej železnice, na Hlinkovej cez železničnú trať a ďalšie mosty podľa aktuálnych projektových dokumentácií a povolení.

Vo výdavkovej časti rozpočtu sú zahrnuté aj účelové transfery pre mestské časti v celkovej výške 710-tisíc, z ktorých suma 410-tisíc eur je účelovo viazaná pre mestské časti Juh a Staré Mesto na financovanie prevádzky objektov celomestského významu.

Zostávajúca suma 300-tisíc eur predstavuje účelové prostriedky na verejnoprospešné služby a rozvojové projekty realizované na území jednotlivých mestských častí.

Viac k témam: Majstrovstvá sveta (MS) v hokeji, rekonštrukcia, rekonštrukcia ciest, rekonštrukcia telocviční, rozpočet, útulky, výstavba
Zdroj: Webnoviny.sk – Košice budú hospodáriť s rozpočtom viac ako 224 miliónov eur, časť peňazí ide aj na splatenie dlhov © SITA Všetky práva vyhradené.

15. februára 2019