Kiska v prejave spomenul voľby, skritizoval zdravotníctvo

Prezident Slovenskej republiky Andrej Kiska v tradičnom novoročnom príhovore kritizoval zdravotníctvo a systém vzdelávania, osobitne základné školstvo.
BRATISLAVA 1. januára (WebNoviny.sk) – Šťastný nový rok, splnené želania, plány a zdravie želá všetkým na Slovensku prezident SR Andrej Kiska. V novoročnom príhovore osobitne pozdravil tých, pre ktorých rok 2015 nebol priaznivý – chorých, ľudí v núdzi, opustených a tých, ktorých minulý rok postihlo nešťastie. „Zaželajme si dnes spoločne aj dobrý rok pre našu krajinu, pre naše krásne Slovensko,“ konštatoval prezident SR. „Venujme, prosím, časť svojich novoročných myšlienok, želaní či záväzkov aj nášmu Slovensku. Aby bolo Slovensko krajinou a štátom, kde majú váhu a rešpekt slová spravodlivosť, sloboda, česť, povinnosť, ale aj súcit a nádej,“ vyzval Andrej Kiska.


Spomenul voľby i predsedníctvo

Pripomenul, že tento rok čakajú Slovensko dve významné udalosti – parlamentné voľby a historicky prvé predsedníctvo Slovenska v Európskej únii. „Myslím, že je ešte stále čas, aby sa marcové parlamentné voľby stali hlasovaním o tom, s čím u nás doma potrebujeme pohnúť“. Podľa prezidenta je dôležité nevzdať sa volebného práva, ísť voliť a nenechať rozhodnúť za seba druhých. V súvislosti s predsedníctvom SR v Rade EÚ hlava štátu verí, že Slovensko prispeje „k tomu, čo dnes Európa a jej občania veľmi potrebujú – obnoviť sebavedomie, že zvládneme všetky výzvy, od zrýchlenia ekonomiky až po účinnú ochranu a kontrolu našich hraníc“.

Každý podľa prezidenta má svoje sny, želania, túžby. Hlava štátu si však myslí, že niektoré želania a túžby väčšiny ľudí na celom Slovensku sú si veľmi podobné – „žiť slobodne a cítiť sa bezpečne. Dôstojne uživiť svoju rodinu. Mať istotu, že naše deti chodia do dobrých škôl. Môcť sa spoľahnúť na to, že keď ochorieme, tak zdravotná starostlivosť bude za rovnakých podmienok rovnako dostupná a kvalitná pre každého, bez ohľadu na sociálne postavenie alebo región. Kto sám podniká, či ako živnostník alebo v malej či stredne veľkej firme, že tak bude môcť robiť bez zbytočných povinností a prekážok zo strany štátu. Želáme si spravodlivosť. Od štátu očakávame, že bude v každej situácii a v každej oblasti potvrdzovať svoju povinnosť garantovať a presadzovať rovnosť všetkých občanov pred zákonom. Aby si každý slušný človek bez rozdielu mohol povedať: toto je môj štát, ktorému dôverujem“.

Skritizoval zdravotníctvo a vzdelávanie

Andrej Kiska sa v prejave vyjadril k viacerým oblastiam života v SR. Kritizoval najmä situáciu v zdravotníctve a systém vzdelávania. „Zrejme u nás neexistuje taká oblasť, kde je toľko svojvôle, chaosu v systéme, neprehľadných záujmov, klientelizmu a neporiadku ako v našom systéme zdravotníctva,“ povedal. Ako ďalej uviedol, „štát voči vlastným občanom v tejto oblasti dlhodobo a zahanbujúco zlyháva – a považujem za vec základnej úcty budúcej vlády a parlamentu voči ľuďom na Slovensku, aby sa poriadok a transparentnosť v zdravotníctve konečne stali najvyššou prioritou“. Podľa prezidenta Kisku sme „ako spoločnosť, ako štát, ako krajina stratili úctu ku vzdelaniu, stratili sme úctu k učiteľskému povolaniu“ a ak sme kedysi naše základné školstvo považovali za kvalitné, tak dnes sa v medzinárodných porovnaniach postupne prepadávame. „Prioritu školstva a zvlášť základného školstva už nesmieme odkladať,“ vyzval.

Podľa Andreja Kisku minulý rok odsunuli viaceré domáce i zahraničné udalosti a témy „do úzadia pozornosť, ktorú by sme mali venovať stavu vecí u nás doma“. V tejto súvislosti konštatoval, že SR je a chce „zostať neoddeliteľnou súčasťou jednotnej Európskej únie a v nej súčasťou funkčného schengenu. Preto bolo a je prirodzené, že sme boli minulý rok účastníkmi diskusií a aj obáv z toho, ako sa dokáže Európa postaviť k náporu utečencov a migrantov. Ale neboli sme a nie sme ako krajina týmto fenoménom zasiahnutí takým spôsobom, aby sme museli mať pocit ekonomického, sociálneho, kultúrneho či dokonca bezprostredného bezpečnostného ohrozenia dramatických rozmerov,“ povedal prezident.

Nezabudol na teroristické útoky

Ako ďalej prezident uviedol v novoročnom príhovore, „sme súčasťou Európy, preto nás všetkých zasiahol aj terorizmus priamo v Európe. Teroristický útok v Paríži ale nebol prvým v Európe. Predtým tu bol Londýn, Madrid a ešte predtým dlhá čierna história tohto barbarstva aj tu v Európe. Podľa hlavy štátu spájanie „teroristických útokov v Paríži, ale aj takmer každodenné teroristické útoky za hranicami Európy so súčasnou utečeneckou vlnou ako priamou príčinou terorizmu je politická manipulácia. A v skutočnosti vyhovuje zámerom teroristov. Šíriť v Európe a po svete strach, povzbudzovať politický extrémizmus, vyvolávať nedôveru medzi ľuďmi. Musíme sa tomu naučiť brániť, pretože toto im nesmieme dovoliť.

Pretože ak sa im to podarí, potom nám hrozí, že sa ostražitosť a strach nestanú iba užitočným sluhom našich rozhodnutí a postojov, ale stanú sa jediným pánom“. V tejto súvislosti treba na predošlé podľa prezidenta myslieť „vždy vtedy, kedy vidíme, ako sa do slovníka a postojov v našej verejnej aj politickej diskusii presadzujú slová nevraživosti, skrytého alebo otvoreného nepriateľstva či zámerne podporovaného strachu. Žiaľ, niekedy až otvorenej nenávisti. Voči sebe navzájom, voči inému názoru, voči nášmu okoliu, alebo dokonca voči celým skupinám ľudí. Minulý rok sa nám to stávalo často“.

Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.

1. januára 2016