Generálny prokurátor chváli daňovú kobru, je efektívna

Úspešný boj proti daňovým trestným činom si podľa generálnej prokuratúry vyžaduje jednoznačnú a stabilnú právnu úpravu daní a daňového konania, skvalitnenie kontrolnej činnosti a ďalšie zvýšenie odbornej úrovne orgánov činných v trestnom konaní.BRATISLAVA 10. augusta (WebNoviny.sk) – Nové kontrolné mechanizmy a výrazná spolupráca orgánov činných v trestnom konaní napomáhajú k väčšej efektivite pri odhaľovaní daňovej trestnej činnosti, hlavne neoprávnených nadmerných odpočtov DPH a prispievajú k ochrane verejných zdrojov. Konštatuje to správa generálneho prokurátora Slovenskej republiky o činnosti prokuratúry v roku 2015 a poznatkoch prokuratúry o stave zákonnosti v Slovenskej republike, ktorú GP SR predložila do parlamentu. Prokuratúra tento stav spája aj s projektom „daňovej kobry“, ktorá vznikla v spolupráci polície a finančnej správy.

„Úspešnú realizáciu projektu tzv. daňovej kobry vyjadruje suma nevyplatených neoprávnene uplatnených nadmerných odpočtov DPH vo výške 8 347 241 eur z celkovej sumy uplatnených nadmerných odpočtov DPH vo výške 110 652 296 eur za obdobie od 1. januára do 31. decembra,“ konštatuje materiál. Dosiahnutý finančný nález z ukončených daňových kontrol za obdobie od 1. januára 2012, teda vzniku tzv. daňovej kobry do 31. decembra 2015 predstavuje podľa dokumentu sumu 273 110 161 eur, z ktorej nevyplatený neoprávnene uplatnený nadmerný odpočet DPH predstavuje podľa správy 52 576 841 eur.

„Pozitívne možno hodnotiť, že v roku 2015 boli v prípravnom konaní v súvislosti s daňovou trestnou činnosťou prokurátormi zaistené finančné prostriedky vo výške 397 472 eur. Nárast zaistených finančných prostriedkov v roku 2015 v porovnaní s rokom 2014 predstavuje 297 652 eur,“ konštatuje dokument. Účinnejšie metódy podľa GP chránia podnikateľské prostredie pred deformáciou trhu spôsobenou daňovými únikmi, ktoré umožňujú páchateľom predávať tovary a poskytovať služby za nereálne ceny, čím poškodzujú ostatné podnikateľské subjekty.

Ako však materiál ďalej konštatuje, vysoká latentnosť a sofistikovanosť daňovej trestnej činnosti si vyžaduje ďalšie legislatívne opatrenia, a to jednoznačnú a stabilnú právnu úpravu daní a daňového konania, skvalitnenie kontrolnej činnosti štátnych orgánov a ďalšie zvýšenie odbornej úrovne orgánov činných v trestnom konaní.

„Čoraz sofistikovanejšie spôsoby páchania daňovej trestnej činnosti ovplyvňujú proces jej odhaľovania, ktorý veľmi úzko súvisí s náročnosťou dokazovania vyžadujúceho najmä zdĺhavé znalecké dokazovanie, bez ktorého nie je možné v mnohých prípadoch dostatočne objasniť skutkový stav veci v rozsahu nevyhnutnom na vznesenie obvinenia konkrétnej osobe. Objasňovanie skutočností významných pre trestné konanie negatívne ovplyvňuje absencia ďalších podstatných dôkazov, predovšetkým účtovnej dokumentácie podnikateľského subjektu, ktorá je často iba fiktívne odovzdaná tretím osobám, takzvaným bielym koňom, najmä pri prevode obchodného podielu v obchodnej spoločnosti, čím je sťažené dokazovanie zavinenia podozrivých osôb. V mnohých prípadoch sa prejavuje nadnárodný charakter daňovej trestnej činnosti, keďže organizátormi podvodov súvisiacich s neoprávneným uplatnením nadmerného odpočtu dane z pridanej hodnoty sú často cudzí štátni príslušníci, výsluch ktorých vyžaduje medzinárodnú justičnú spoluprácu, čo značne ovplyvňuje dĺžku trestného konania,“ uzatvára dokument.

Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.

10. augusta 2016