Dodávatelia pre stavbu obchvatu Zvolena na R2 sú zvolení, aktivisti však s projektom nesúhlasia

391758_sita_dsc_5355most 676x380.jpg

BRATISLAVA 3. februára (WebNoviny.sk) – Časť projektovej dokumentácie pre plánovanú stavbu úseku rýchlostnej cesty R2 Zvolen západ – Zvolen východ v dĺžke 10,7 kilometra vypracuje skupina dodávateľov ESP Consult, s. r. o., Šamorín (vedúci člen) a Alfa 04, a. s., Bratislava.

Dodávatelia vypracujú dokumentáciu

Národná diaľničná spoločnosť, a. s. (NDS) má za to zaplatiť 1,94 mil. eur bez dane z pridanej hodnoty (2,33 mil. eur vrátane DPH). Vyplýva to z výsledku verejnej súťaže, vyhlásenej vlani v máji, predpokladaná cena za tieto služby bola 2,53 mil. eur bez DPH (3,04 mil. eur s DPH).

Vybraná skupina dodávateľov má vypracovať dokumentáciu na územné rozhodnutie do 240 dní a dokumentáciu stavebného zámeru do 280 dní od nadobudnutia účinnosti zmluvy.

Zároveň má spracovať oznámenie o zmene navrhovanej činnosti po vypracovaní dokumentácie na územné rozhodnutie do 90 dní od doručenia písomnej výzvy NDS ako objednávateľa.

Prípravu úseku financuje štát

Vo verejnej súťaži predložilo ponuku päť uchádzačov, okrem úspešnej skupiny ešte spoločnosti Dopravoprojekt, a. s., Bratislava (2 mil. eur bez DPH), HBH Projekt, spol. s r. o., Brno (2,21 mil. eur), skupiny AF-Cityplan, s. r. o., Sagasta, s. r. o., Praha (2,25 mil. eur) a AXA Projekt, s. r. o., Galanta, CEMOS, s. r. o., Bratislava, AVA-stav, s. r. o., Galanta (2,3 mil. eur).

Predpokladané náklady na majetkovo-právne vysporiadanie pre stavbu obchvatu Zvolena na R2 sú 14,9 mil. eur, na dokumentáciu na stavebné povolenie 2,39 mil. eur, na dokumentáciu na ponuku 1,9 mil. eur a na samotné stavebné práce 256,13 mil. eur bez DPH (307,36 mil. eur s DPH).

Začiatok súťaže na zhotoviteľa úseku bude podľa NDS závisieť od ukončenia procesu prípravy a zabezpečenia finančných zdrojov. „Príprava úseku je financovaná zo štátneho rozpočtu. Financovanie výstavby bude riešené na základe ďalších výsledkov prípravy a po rokovaní s Útvarom hodnoty za peniaze,“ informovala vlani agentúru SITA hovorkyňa NDS Michaela Michalová.

Plytvanie štátneho rozpočtu

Občianske združenie „Obyvatelia pre Sliač“ nesúhlasí s pripravovanou výstavbou R2 Zvolen západ – Zvolen východ podľa severného povrchového variantu. Zdôvodňuje to tým, že táto trasa má viesť cez ochranné pásmo druhého stupňa prírodných a liečivých minerálnych vôd na Sliači a v Kováčovej, ktoré majú nevyčísliteľnú hodnotu a svetový význam.

NDS zabezpečovala súťaž na dokumentácie pre územné rozhodnutie a stavebného zámeru pre stavbu obchvatu Zvolena na R2 podľa severného variantu na základe záverov štúdie realizovateľnosti z marca 2017.

Občianske združenie označilo túto súťaž za plytvanie peniazmi štátu, napriek nesúhlasným stanoviskám účastníkov konania, na čo podľa jeho vyjadrenia upozornili Ministerstvo dopravy a výstavby SR aj NDS.

Aktivisti pokladajú za veľký zásah do prírody

NDS uviedla, že postupuje ekonomicky účelne, každý ďalší stupeň prípravy podrobnejšie rozpracováva podobu trasy. „NDS neobjedná žiadny ďalší stupeň dokumentácie, pokiaľ nemá jasné záverečné stanovisko predchádzajúceho stupňa prípravy,“ poznamenala Michalová.

Severný variant výstavby obchvatu Zvolena podľa občianskeho združenia navyše nerieši napojenie R2 na plánovanú R3, teda na tranzitný ťah zo severu Slovenska smerom na Šahy.

Aktivisti upozornili, že severný obchvat bude znamenať obrovský zásah do prírody a za obeť padne asi 50 hektárov rekreačného lesa a 59 hektárov ornej pôdy.

Viac k témam: Ministerstvo dopravy a výstavby SR, Národná diaľničná spoločnosť (NDS), Občianske združenie Obyvatelia pre Sliač, R2 Zvolen západ – Zvolen východ
Zdroj: Webnoviny.sk – Dodávatelia pre stavbu obchvatu Zvolena na R2 sú zvolení, aktivisti však s projektom nesúhlasia © SITA Všetky práva vyhradené.

3. februára 2019