Brexit bez dohody by mohol poškodiť výrobcov automobilov na Slovensku

401173_automobilka 1 676x425.jpg

BRATISLAVA 30. januára (WebNoviny.sk) – Ak by vystúpenie Spojeného kráľovstva z Európskej únie bez dohody malo vplyv na pracovné miesta na Slovensku, negatívne dopady by nastali u výrobcov automobilov.

Uvádza sa to v materiáli s názvom Príprava vnútroštátnych opatrení Slovenskej republiky na prípadné vystúpenie Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska z Európskej únie bez dohody, ktorý schválila vláda.

Pokiaľ by došlo k zníženiu počtu pracovných miest, podľa Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR by tento následok bolo možné riešiť v rámci existujúcich takmer 80 tisíc voľných pracovných miest v SR,“ konštatuje sa v materiáli.

Ministerstvo sleduje zmeny

Rezort práce dostal v tejto súvislosti úlohu priebežne monitorovať prípadné zníženie počtu pracovných miest vo väčšom rozsahu, najmä v automobilovom priemysle.

V prípade potreby má ministerstvo prijať novelou zákona o službách zamestnanosti adekvátne opatrenia potrebné na zmiernenie týchto dopadov a zlepšenie vzniknutej situácie na trhu práce.

V prípade odchodu Spojeného kráľovstva z EÚ bez dohody sa legislatíva EÚ o koordinácii systémov sociálneho zabezpečenia už viac nebude vzťahovať na občanov EÚ žijúcich v Spojenom kráľovstve, rovnako tak na občanov Spojeného kráľovstva žijúcich v členskom štáte EÚ.

Sociálne zabezpečenie

V záujme recipročného zachovania týchto práv pre občanov SR žijúcich k 29. marcu 2019 v Spojenom kráľovstve prijme Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR na národnej úrovni všetky potrebné legislatívne zmeny s cieľom zabezpečiť právnu istotu a ochranu nárokov na sociálne zabezpečenie štátnych príslušníkov Spojeného kráľovstva, ktorí si uplatnili svoje právo na voľný pohyb osôb v Slovenskej republike k 29. marcu 2019,“ uvádza sa v materiáli.

Podľa rezortu práce bude potrebné najmä zohľadniť obdobia práce, resp. poistenia z obdobia pred vystúpením, informovať občanov o uchovaní príslušnej dokumentácie, zabezpečiť sčítavanie príslušných období, či vyplácať dôchodkové dávky do Spojeného kráľovstva aj v období, keď bude treťou krajinou.

Bude tiež treba prijať potrebné opatrenia v administratívnej rovine, napríklad na účely uznania dokladov o dosiahnutých obdobiach poistenia.

Návrat občanov

Odchod Spojeného kráľovstva z EÚ bez dohody tiež môže spôsobiť potenciálny nárast počtu občanov vracajúcich sa zo Spojeného kráľovstva späť do SR, vrátane občanov, ktorých rodinní príslušníci sú občanmi tretích krajín.

V tejto chvíli nie je možné odhadnúť ich presné počty, každopádne možno očakávať nápor na sociálny systém. Na druhej strane to môže mať aj pozitívny vplyv vo forme návratu kvalifikovanej a jazykovo vybavenej pracovnej sily na mnohé voľné pozície v SR, napr. v automobilovom priemysle,“ konštatuje sa vo vládnom materiáli.

Ministerstvo práce má v tejto súvislosti v prípade potreby alokovať finančné prostriedky v oblasti sociálnych dávok, najmä dávok v nezamestnanosti.

Viac k témam: brexit, Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny SR, pracovné miesto, Veľká Británia
Zdroj: Webnoviny.sk – Brexit bez dohody by mohol poškodiť výrobcov automobilov na Slovensku © SITA Všetky práva vyhradené.

30. januára 2019