Bratislavský obchvat D4-R7: Úspešné uzavretie dohody

BRATISLAVA 24. mája 2016 (WBN/PR)

Konzorcium „Obchvat Nula“, ktoré pozostáva z firiem Cintra, Macquarie Capital a PORR AG, získalo koncesnú zákazku.

Konzorcium „Obchvat nula”, ktoré tvoria spoločnosti Cintra, Macquarie Capital a PORR AG, úspešne uzavrelo dohodu o obchodných podmienkach (Koncesnú zmluvu) v súvislosti s bratislavským obchvatom D4-R7 – jedným z najväčších súčasných infraštruktúrnych PPP projektov v strednej Európe. Slovenské ministerstvo dopravy označilo toto konzorcium ako preferovaného uchá-dzača až na začiatku februára. Objem zákazky dosiahne pravdepodobne výšku približne na úrovni jednej miliardy eur a zahŕňa realizáciu takmer 60 km cesty. Projekt by mal byť finančne uzatvorený počas nadchádzajúcich týždňov.

Projekt D4-R7 zahŕňa stavbu 27 km dlhého diaľničného úseku (D4) medzi Jarovcami a Račou a cca 32 km úseku rýchlostnej ceny (R7) medzi Prievozom a Holicami.

Táto španielsko-austrálsko-rakúska trojica firiem zabezpečuje v rámci koncesie projekčné práce, kom-pletnú realizáciu, financovanie, ako aj samotnú prevádzku a údržbu projektu. Stavbu spolu s projekto-vaním budú zabezpečovať firmy Ferrovial Agroman a PORR Bau GmbH, pričom práce by mali byť ukončené približne o 4 roky. Potom bude nasledovať 30-ročná koncesia s prevádzkou a údržbou. Skupina Macquarie Capital zodpovedá za financovanie konzorcia.

Stručný prehľad údajov a faktov o projekte

Druh projektu: Cesta
Rozsah: 27 km úsek diaľnice a 32 km úsek rýchlostnej cesty
Objem zákazky: pravdepodobne okolo 1 miliardy eur
Koncesionár: Cintra, Macquarie Capital a PORR AG
Subjekt poverený stavbou: Ferrovial Agroman a PORR Bau GmbH
Začiatok stavby: 2./3. kvartál 2016
Dokončenie stavby: 4. kvartál 2020
Rozsah výkonov: projekt, stavba, financovanie, prevádzkovanie a údržba (30 rokov)

O spoločnosti Ferrovial

Ferrovial je jeden z najväčších globálnych prevádzkovateľov infraštrukturálnych projektov a správcom rôz-nych služieb súvisiacich s infraštruktúrou miest. Ferrovial sa vždy zaväzuje poskytovať a vyvíjať udržateľné riešenia. Spoločnosť má 74,000 zamestnancov a pôsobí v 20 krajinách. Aktivity Ferrovial sa sústreďujú na štyri oblasti: služby, diaľnice (Cintra), pozemné stavby a letiská.
Cintra je dcérskou spoločnosťou firmy Ferrovial a patrí k celosvetovo popredným súkromným developerom v oblasti dopravnej infraštruktúry podľa počtu projektov, ako aj podľa objemu preinvestovaných prostriedkov. Táto spoločnosť má celkové investície v objeme 19,6 mld. eur a pôsobí v Kanade, USA, Austrálii a Európe. V súčasnosti spravuje spoločnosť Cintra portfólio 27 koncesií v celkovej dĺžke 1 920 kilometrov, okrem iného diaľnice 407 ETR v Kanade, Nord Tarrant Express v Spojených štátoch a Ausol v Španielsku.

O skupine Macquarie

Skupina Macquarie je globálny poskytovateľ bankových, finančných, poradenských a investičných služieb, ako aj služieb v oblasti správy investičných fondov. Skupina bola založená v roku 1969 a v súčasnosti má viac ako 64 pobočiek, pôsobí v 28 krajinách a zamestnáva viac než 14 300 pracovníkov. K 31. marcu 2016 spravovala majetok v úhrnnej hodnote okolo 256 miliárd GBP. Macquarie Capital je divízia skupiny Macquarie pre poradenstvo, kapitálový trh a hlavné investície. Macquarie Capital ponúka poradenské služby pre strategické fúzie a akvizície (M&A), obstarávanie kapitálu, ako aj kapitálové investície do projektov a podnikov svojich zákazníkov.
V posledných piatich rokoch sa skupina Macquarie podieľala na PPP projektoch na celom svete a financo-vaniach v objeme vyše 30 miliárd EUR ako poradca či investor.

O spoločnosti PORR

Spoločnosť PORR bola založená v roku 1869, odvtedy je tiež kótovaná na viedenskej burze cenných papierov, kde patrí medzi najstaršie firmy. V súčasnosti je PORR najväčšou stavebnou firmou Rakúska a patrí medzi popredné firmy v rámci Európy. Tento koncern ako full-service dodávateľ pokrýva všetky oblasti moderného stavebníctva, ako pozemné stavby, inžinierske stavby, infraštruktúrne či ekologické stavby, a to od štádia projektu, cez jeho financovanie až po realizáciu a sprevádzkovanie. Či už v oblasti bytovej výstavby alebo komplexných infraštruktúrnych projektov, spoločnosť PORR realizuje projekty všetkých veľkostí. Spoločnosť sústreďuje svoje činnosti na strednú a východnú Európu, ale aj vybrané medzinárodné trhy, ako napr. Katar. Domáce trhy, kde firma poskytuje celú škálu výkonov, sú Rakúsko, Nemecko, Švajčiarsko, Poľsko a Česká republika. Spoločnosť má ca. 14 000 zamestnancov a v obchodnom roku 2015 dosiahla vo výrobe obrat 3,5 miliardy eur.

V prípade ďalších otázok, prosím, kontaktujte:

José Luis Cobas
Corporate Communications
Ferrovial
T +34 915 866 314
M +34 629 471 839
jl.cobasdelpozo@ferrovial.com

Nicole Grove
Corporate Communications
Macquarie Group
Tel.: +44 203 037 5602
Mobil: +44 77 6545 2193
nicole.grove@macquarie.com

Sandra C. Bauer
Manažérka pre koncernovú komunikáciu | hovorkyňa koncernu
PORR AG
Tel.: +43 (0)50 626-3338
Mobil: +43 (0)664 626-3338
sandra.bauer@porr.at

Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.

24. mája 2016