Aktívna politika trhu práce potrebuje reformy, navrhuje ministerstvo práce

444029_gettyimages 984810444 min 676x451.jpg

19.9.2022 (Webnoviny.sk) – Príspevok na vykonávanie absolventskej praxe by sa mal od začiatku budúceho roka zvýšiť zo súčasných 65 na 100 percent sumy životného minima pre plnoletú fyzickú osobu. Novým nástrojom aktívnej politiky trhu práce sa má stať príspevok na podporu rekvalifikácie uchádzača o zamestnanie, ktorý sa má poskytovať až do výšky 100 % oprávnených nákladov súvisiacich s rekvalifikáciou.

Z nástrojov aktívnej politiky trhu práce sa má pritom vypustiť príspevok na vzdelávanie a prípravu pre trh práce pre uchádzača, ktorý si vzdelávanie zabezpečil sám, ako aj príspevok na presťahovanie sa za prácou. Vyplýva to z návrhu novely zákona o službách zamestnanosti, o ktorom by mala budúci týždeň v pondelok rokovať Hospodárska a sociálna rada SR.

Príspevok na aktivačnú činnosť formou menších služieb pre obec alebo samosprávny kraj už nebude nárokovateľný, jeho poskytovanie bude na rozhodnutí samosprávy. Zmeny majú nastať aj pri poskytovaní príspevku na samostatnú zárobkovú činnosť (SZČ).

Rezort práce navrhuje zjednotiť systém určovania výšky tohto príspevku pre všetky kraje. Záujem o tento príspevok sa má zvýšiť tým, že sa skráti povinnosť prevádzkovať nepretržite podnikanie z troch rokov na dva roky po poskytnutí príspevku. Novelou zákona sa majú tiež uvoľniť podmienky na čerpanie príspevku na SZČ pre občana so zdravotným postihnutím a umožniť vykonávanie práce z domu. Zavádza sa tiež paušál na náklady súvisiace so zabezpečovaním administratívy chráneného pracoviska.

Ministerstvo práce a sociálnych vecí tiež navrhuje zmeniť podporu zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím. Zjednodušiť sa má prístup a zotrvanie štátnych príslušníkov tretích krajín na trhu práce najmä úpravou určenia zamestnaní s nedostatkom pracovnej sily na úroveň krajov, ako aj upraviť pôsobnosť Aliancie sektorových rád a sektorových rád a vzdelávania prípravy pre trh práce.

Viac k témam: Finančný príspevok, Novela zákona, Podpora, Rekvalifikácia, Trh práce, uchádzači o zamestnanie, Vzdelávanie, Životné minimum
Zdroj: Webnoviny.sk – Aktívna politika trhu práce potrebuje reformy, navrhuje ministerstvo práce © SITA Všetky práva vyhradené.

19. septembra 2022